Prof. Dr. Turgut İpek

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Turgut İpek 18.02.1963 Trabzon doğumludur. İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır. İlkokulu 1968-1973 yılları arasında Trabzon 24 Şubat İlkokulu'nda okuyan Dr. İpek, 1973-1976 yılları arasında Trabzon Cumhuriyet Ortaokulu'nda, 1976-1980 yılları arasında ise İstanbul Deniz Lisesi'nde (Heybeliada Askeri Okulu) öğrenim gördükten sonra 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlamıştır.

Prof. Dr. Turgut İpek, Türkiye'de, reflü cerrahisini laparoskopik olarak ilk kez uygulayan ekipte yer almıştır. Aynı şekilde tek delikten (SILS yöntemi) reflü cerrahisini ilk kez uygulayan ekipte yer alıp bununla ilgili özel ekartör dizaynında bulunmuştur. 1994 yılından beri obezite cerrahisi ile ilgilenmektedir. İleri düzeyde laparoskopik cerrahi eğitimleri almış ve eğitimler vermiştir. Türkiye'de çok az kişinin gerçekleştirdiği TEM yöntemiyle rektum kanseri hastalarını tedavi etmektedir. Özel davetle Japonya'ya giderek mide kanserinin laparoskopik tedavisini uygulamıştır. Bu tedaviyi ülkesinde de uygulamaya devam etmektedir. Yurt dışında ERUS eğitimleri almış ve Cerrahpaşa'da uygulamaya koymuştur.

Prof. Dr. Turgut İpek meslek hayatı dışında birçok hobiyle ilgilenmektedir. Askeri okuldan alışkanlığı olan yürüme sporunu sevmektedir, sporun her alanına ilgi duymaktadır, iyi bir futbol seyircisidir. Denizciliğe meraklıdır. Arkadaşlarıyla tavla oynamak, dünyayı gezmek, doğada vakit geçirmek vazgeçilmezleri arasındadır.

Üniversite

1980-1986, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İhtisas

1986-1991, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 16.10.1991 tarihinde “Yatay ve dikey üst karın kesilerinin solunum işlevleri üzerindeki etkileri” adlı tez ile “Genel Cerrahi Uzmanı” oldu.

Başasistanlık

1991-1996, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Askerlik

01.12.1992-29.01.1993 Deniz Harp Okulu Özel Reviri, Tuzla-İstanbul

Doçentlik

15.10.1996 “Üniversite Doçenti” ünvanı aldı. 20.11.1997, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında “Doçent” kadrosuna atandı.

Profesörlük

15.05.2002, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında “Profesör” kadrosuna atandı.

Görevler

 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp eğitim ve öğretiminde,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Kurulunda,
 • İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı,
 • İ.Ü. Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölüm Başkanı,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Satın Alma Komisyon Başkanı,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Başkan Yardımcısı,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı,
 • İ.Ü. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 40/B görevlendirme,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp) Dekan Yardımcısı,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senato Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp) Cerrahi Bölüm Başkanı,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp) Fakülte Kurulu Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp) Yönetim Kurulu Üyesi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü.

Dergi Editörlüğü

1- Türkiye Klinikleri Özel Sayı

Yayınlanmış Kitaplar

1. İpek T

Pnömoperitonyum. Çev.Ed: Ertem M, Sages El Kitabı. Laparoskopik Cerrahi ve Gastrointestinal Endoskopinin Esasları. Ed:Scott-Conner CEH, The SAGES Manuel. Yüce yayım, İstanbul. 2000, 37-42.

2. İpek T

Gastroözofageal reflü hastalığı ve laparoskopik cerrahi tedavisi.ŞEDELE matbaası, İstanbul. 2000.

3. İpek T

Gastroözofageal reflü hastalığının cerrahi tedavisi. Ed: Göksoy E, Uzunismail H, Gastrointestinal sistem hastalıkları. Kaya basım, İstanbul.2001, 149-162.

4. İpek T

İskemik Kolitis. Çev.Ed: Ergüney S, Çiçek Y, Güncel Cerrahi Tedavi. Ed: Cameron JL. Current Surgical Therapy, sixth edition. Avrupa Tıp Kitapçılık , İstanbul. 2001, 210-213.

5. Eyüboğlu E, İpek T

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu. Çev.Ed: Ergüney S, Çiçek Y, Güncel Cerrahi Tedavi. Ed: Cameron JL. Current Surgical Therapy, sixth edition. Avrupa Tıp Kitapçılık , İstanbul. 2001, 1176-1183.

6. İpek T

Ayırıcı Tanı. Ed. Mihmanlı M, Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi. Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul 2004, 121-133.

7. Yıldırım M, İpek T

Genel Cerrahi Operasyonlarının Anatomisi Ed: Jamieson GG, The anatomy of general surgical operations. Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2007.

8. İpek T, Demiryas S

Antireflü cerrahi, açık ve laparoskopik: distal özofagus ve ilişkili yapıların anatomisi Çev.Ed: Yıldırım M, İpek T, Genel Cerrahi Operasyonlarının Anatomisi Ed: Jamieson GG, The anatomy of general surgical operations. Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2007, 52-55.

9. İpek T, Karataş A

Torasik ve torakoabdominal insizyonlar: torasik duvar ve diyaframın anatomisi Çev.Ed: Yıldırım M, İpek T, Genel Cerrahi Operasyonlarının Anatomisi Ed: Jamieson GG, The anatomy of general surgical operations. Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2007, 97-102.

10. İpek T, Aydoğan F

Radikal boyun disseksiyonu: boyun ve servikal lenf nodlarının anatomisi. Çev.Ed: Yıldırım M, İpek T, Genel Cerrahi Operasyonlarının Anatomisi Ed: Jamieson GG, The anatomy of general surgical operations. Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2007, 142-147.

11. İpek T

Nüks gastroözofageal reflü hastalığında reoperasyon. Çev. Ed: Ertem M, Malazgirt Z, Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Ed: Leblanc KA, Laparoscopic hernia surgery Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2007, 227-234.

12. İpek T

Yara iyileşmesi. Ed: Aydın S, Akça T, Çolak T, Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene. Nobel Kitabevi.Adana, 2008, 451-457.

13. İpek T

Anüs Kanseri. Çev.Ed: Andican A.A. Abdominal Operasyonlar Ed: Zinner MJ, Ashley SW Maingot’s Abdominal Operations. Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 2008, 727-746.

14. İpek T

Akut İnflamatuar Barsak Hastalıkları. Ülseratif Kolit. Ed: Ertekin C, Güloğlu R, Taviloğlu K. Acil Cerrahi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.2009, 473-482.

15. İpek T

Kanama, Hemostaz, Kan Transfüzyonu ve Komplikasyonları. Ed: Göksoy E, Genel Cerrahi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, 94-112.

16. İpek T

Postgastrektomi ve Postvagotomi Sendromları. Ed: Göksoy E, Genel Cerrahi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, 813-828.

17. Ipek T, Eyuboğlu E

Gastroözefageal reflü hastalığı, hastalık, tanı ve tedavi prensipleri. Ed: Granderath FA, Kamolz T, Pointner R Gastroesophageal reflux disease principles of disease, diagnosis and treatment. Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul 2011.

18. Ipek T

Gastroözofageal reflü cerrahisi. Ed: Göksoy E, Kapan M, Aktüel Gastroenteroloji ve Hepatoloji-II. Bilmedya İstanbul 2011, 37-46.

Bilimsel Ulusal Yayınlar

18 adet kitap ve kitap bölüm yazarlığı, 52 adet ulusal makale, 27 adet uluslararası makale olmak üzere toplam 79 makale, 77 adet ulusal kongre tebliği, 27 adet uluslararası kongre tebliği olmak üzere toplam 104 kongre tebliği olmak üzere toplam 201 bilimsel yayını, 223 adet SCI dergilerde atıf mevcuttur.

1- Andican A, İpek T

Akut barsak tıkanıklığı (544 vakanın analizi).

Karadeniz Tıp Dergisi 2: 38-42, 1989.

2- Andican A, İpek T, Yiğitbaşı R, Gümüş H

Travmatik diafragma rüptürleri.

Karadeniz Tıp Dergisi 2: 120-123, 1989.

 1. Andican A, Özçelik F, İpek T

Ameliyat sonrası gelişen yara enfeksiyonlarının önlenmesinde tek doz cefuroxime (zinacef) uygulaması ve sonuçları (50 hastalık bir serinin analizi).

Medica 20-22, 1989.

4- Özgültekin R, İpek T, Ünal H, Ünal G

Erkekte meme kanseri.

Çağdaş Cerrahi 4: 46-51, 1990.

5- Kadıoğlu T, İpek T, Düren M, Özyeğin MA

Radikal cerrahi ile tedavi edilmiş kolorektal kanserli hastaların hastane yatış süresini etkileyen faktörler.

Ulusal Cerrahi Dergisi 7: 226-227, 1991.

(2nd Mediterranean Surgical Congress 1989’da bildiri olarak sunulmuştur. Uluslararası Bildiri No: 1)

6- Şirin F, İpek T

Somatostatin analoğu SMS 201-995 ile enterokütan fistülün başarılı tedavisi. Olgu bildirisi.

Çağdaş Cerrahi 6: 203-205, 1992.

7- Görgülü M, Bükey Y, İpek T, Çelik V

Tiroidin soğuk nodüllerinde ince iğne aspirasyon biopsisi ve sitolojisinin tanısal doğruluğu.

Endokrinolojide Yönelişler 2: 30-33, 1993.

8- İpek T, Akaydın M, Çelik V, Özyeğin A

Üst batın insizyonlarının solunum işlevleri üzerine etkileri.

Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1: 193-197, 1993.

(Uzmanlık tezimin özetlenerek makaleye dönüştürülmüş şeklidir. 12.

Tıp Kurultayı 1993’de bildiri olarak sunulmuştur. Ulusal Bildiri No: 4)

9- Ersan Y, İpek T, Ertürk S, Yardımcı H

Erişkindeki kabakulak enfeksiyonu sonrası gelişen akut pankreatit.

Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1: 252-253, 1993.

(1. Uluslararası katılımlı hepato-pankreato-bilier cerrahi günleri 1993’de poster olarak sunulmuştur. Ulusal Bildiri No: 2)

10- Ersan Y, İpek T, Kapan M, Karayiğit C

Pankreatite bağlı psödokistlerin cerrahi tedavi sonrası gelişen multibl komplikasyonları.

Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1: 254-256, 1993.

(1. Uluslararası katılımlı hepato-pankreato-bilier cerrahi günleri 1993’de poster olarak sunulmuştur. Ulusal Bildiri No: 3)

11- Durgun V, İpek T, Kapan M, Şad A, Göksel S, İnsel H

Siklosporin ve aprotinin’in karın içi yapışıklıkların önlenmesindeki etkileri.

Çağdaş Cerrahi 8: 4-7, 1994.

12- Ulualp MK, İpek T, Durgun V, Şirin F, Geçioğlu A, Cebeci H

Hemoroidlerde anal sfinkter basıncının değerlendirilmesi.

Çağdaş Cerrahi 8: 18-20, 1994.

13- Şirin MF, İpek T

Endoskopik cerrahi girişimler.

Medikal 96: 66-72, 1994.

14- Altunkaya E, Eyüboğlu E, İpek T, Akaydın M, Aydemir I

Barsak Dikiş Çizgilerinin Deneysel Olarak Basit Lateral Jejunal Ans ve Roux-En-Y Tipi Jejunal Ans Kullanılarak Serozal Yamanması.

Cerrahpaşa Tıp Fak Der 25: 111-116, 1994.

15- Durgun V, İpek T, Kapan M, Erdoğan N, Baloğlu H, Otağ F

Preoperatif Kolon Temizliğinde Mannitol ve Polietilenglikol’ün Etkileri.

Çağdaş Cerrahi Dergisi 8: 73-78, 1994.

16- Akaydın M, İpek T, Aydemir A, Eyüboğlu E, Kaplan R

Superior Mezenterik Arter Ligasyonuna Bağlı Akut Mezenterik

İskeminin Preoperatif Biyokimyasal Tanısı.

Klin Deney Cerrah Derg 2: 105-109, 1994.

17- Göksoy E, İpek T, Durgun V, Kapan M

Özofagus Varis Kanamalarında EEA Stapler ile Acil Özofageal Transeksiyon.

Çağdaş Cerrahi Dergisi 8: 169-171, 1994.

(1. Uluslararası katılımlı hepato-pankreato-bilier cerrahi günleri 1993’de bildiri olarak sunulmuştur. Ulusal Bildiri No: 1)

18- Ersan Y, İpek T, Özçelik F, Pekmezci S, Yardımcı H

Kolon ve Rektumda Senkron Karsinomlar, Erken Metakron Karsinomlar ve Senkron Polipler.

Klinik Gelişim 7: 3181-3185, 1994.

19- Kayabaşı B, İpek T, Türkmen A, Aksoy B, Alver O

% 1 Polidocanol ile Özofagial Skleroterapi Yapılan Sıçanlarda Omeprazol, Sukralfat ve Aljinat Kullanımının Etkileri.

Klinik Gelişim 7: 3234-3237, 1994.

20- İpek T, Şirin F, Kapan M

Mide Fitobezoarlarında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemi: Enzimatik Çözünüm. Deneysel (İnvitro) Çalışma.

Çağdaş Cerrahi Dergisi 8: 227-230, 1994.

21- Ersan Y, İpek T, Özçelik F, Karayiğit C, Pekmezci S

Nüks Peptik Ülser Hastalığının Cerrahi Tedavisi.

Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 25: 619-626, 1994.

22- Ersan Y, Özçelik F, İpek T, Yüceyar S

Crohn Hastalığının Cerrahi Tedavisi.

Çağdaş Cerrahi Dergisi 9: 43-48, 1995.

23- Şirin F, İpek T, Kapan M

Portal hipertansiyonda cerrahi yaklaşımlar.

Medikal ? Teknik 105: 20-24, 1995.

24- Çelik V, Ünal G, Çerçel A, İpek T, Hatemi H

Cushing Sendromu (Cerrahi Girişim ile Tedavi Edilen Olguların

Analizi).

Klinik Gelişim 8: 3692-3695, 1995.

25- İpek T, Eyüboğlu E, Çarkman S, Çolak T, Paksoy M

70 Yaş ve Üzeri Hastalarda Genel Cerrahi Sorunları; Geriatrik Cerrahi Üniteleri Gerekli mi?

Ulusal Cerrahi Dergisi 11: 264-270, 1995.

26- Yiğitbaşı R, Çelik V, Yüceyar S, Özçelik F, İpek T, Apaydın B

Anomalies of midgut rotation and fixation in adult: Analysis of two symptomatic cases.

Klin Deney Cerrah Derg 3: 121-125, 1995.

27- İpek T, Kapan M, Şad A, Göksel S, Durgun AV

Eksperimental Hepatektomi Sonrası Karaciğer Rejenerasyonuna Aprotinin’in Etkisi.

Çağdaş Cerrahi Dergisi 9: 131-136, 1995.

28- Ersan Y, İpek T

Kronik Pankreatit; Etyoloji, Patoloji, Klinik Tablo ve Teşhis.

Bilim Dialog 10: 16-21, 1995.

29- İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Polat E, Doğusoy G

Tıkanma Sarılıklı Sıçanlarda Bakteriyel Translokasyona Safra

Tuzlarının Etkisi.

Klinik Gelişim 8: 3776-3779, 1995.

30- İpek T, Aydemir İ, Paksoy M, Eyüboğlu E

Batın İnsizyonlarında Heterotopik Kemik Oluşumu.

Cerrahi Tıp Bülteni 4: 186-189, 1995.

31- Şirin F, İpek T

Kolorektal Karsinomların Cerrahi Değerlendirilmesi (10 yıllık retrospektif çalışma).

Kolon Rektum Hast Derg 5: 121-125, 1995.

(VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 1995’de poster olarak sunulmuştur. Ulusal Bildiri No: 10)

32- İpek T, Eyüboğlu E, Kayabaşı B, Tanrıöver V

Laparoskopik kolesistektomi esnasında intraoperatif ultrasonografik inceleme

End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2: 164-166, 1995.

33- Papila Ç, İpek T, Uras C, Özçelik F, Köksal S

Prostaglandin sentez inhibitörü ve sistemik kemoterapinin kolon

tümörlü hastalardaki etkisi.

Cerrahi Tıp Arşivi 1: 1-4, 1996.

34- İpek T, Şirin F, Yiğitbaşı R, Kayabaşı B, Paksoy M

Akalazyada tedavi: 5 yıllık deneyimlerimiz.

Cerrahi Tıp Arşivi 1: 14-18, 1996.

(Ulusal Cerrahi Kongresi 1994’de bildiri olarak sunulmuştur. Ulusal

Bildiri No:7)

35- İpek T, Andican A, Çolak T, Çetinel B, Uygun N

Akut batın oluşturan intraabdominal testis seminomu.

Türk Üroloji Dergisi 22: 82-84, 1996.

36- İpek T, Kayabaşı B, Yılmaz E, Köksal H, Kubat A, Apaydın B

Sindirim sistemi karsinomlarında HLA antijenleri.

Ulusal Cerrahi Dergisi 12: 119-122, 1996.

37- İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Çolak T

Meme cerrahisinde aksiller diseksiyonun değeri: 1194 olgunun incelenmesi.

Meme Hastalıkları Dergisi 3: 71-76, 1996.

38- İpek T, Eyüboğlu E, Paksoy M

Laparoskopik kolesistektomi esnasında düşen taşların çıkartılmasında alternatif bir teknik.

Çağdaş Cerrahi Dergisi 10: 100-102, 1996.

39- İpek T, Paksoy M, Oral C, Doğusoy G, Ülker G

Ratlarda barsak tıkanıklığı ile oluşturulan bakteriyel translokasyona granülosit koloni situmülan faktörün (G-CSF) etkisi.

Türkiye Tıp Dergisi 2: 79-84, 1996.

Atıf: (Caglikulekci M, Besirov E, Ozkan H, et al The effect of

granulocyte colony stimulating factor on the immune parameters in

experimental obstructive jaundice. Hepato-gastroenterol 48: (37) 220

223 Jan-Feb 2001)

40- Eyüboğlu E, İpek T, Alemdaroğlu K

Total ekstraperitoneal laparoskopik fıtık onarımı.

End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 3: 120-123, 1996.

(4th International Congress of The European Association for

Endoscopic Surgery (E.A.E.S.) 1996’da bildiri olarak sunulmuştur.

Uluslararası Bildiri No: 8)

41- İpek T, Paksoy M, Çolak T, Eyüboğlu E

Yaşlılarda laparoskopik kolesistektomi.

Çağdaş Cerrahi 11: 208-211, 1997.

(3rd World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association 1998 ’de bildiri olarak sunulmuştur. Uluslararası Bildiri No:13)

42- Mülayim M, Kapan M, İpek T, Durgun AV, Geçioğlu A

Stres ülser proflaksisinde % 0.9 NaCl, Misoprostol, Sukralfat ve UWS’nin yeri.

Çağdaş Cerrahi Dergisi 11: 67-71, 1997.

43- Şad A, Kapan M, Durgun V, İpek T, Uygun N

Laparotomi ve Splenektominin Tümör Büyümesi Üzerine Etkilerinin Ehrlich Asit Tümörü Modelinde İncelenmesi (Deneysel Çalışma).

Çağdaş Cerrahi Dergisi 12: 3-9, 1998.

44- Ersan Y, İpek T

Kronik Pankreatit.

Sendrom 10: 81-88, 1998.

45- Paksoy M, İpek T, Çolak T, Eyüboğlu E, Cebeci H

Laparoskopik kolesistektomi sonrasında ektopik materyalin periton boşluğunda kalmasının zararlı etkileri var mı?

Klinik ve Deneysel Cerrahi 7: 17-21, 1999.

46- Eyüboğlu E, İpek T, Dobrucalı A

Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu: teknik ve ilk uygulamalarımız.

End. -Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 6: 165-171, 1999.

 1. İpek T, Eyüboğlu E, Paksoy M

Endobag alternatifi cerrahi eldivenden torba

End. Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 8; 5, 2001.

 1. İpek T,

Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında hiperbarik oksijen tedavisi ve pentoksifilin’in etkileri

Çağdaş Cerrahi Dergisi 15: 148-153, 2001.

49- Köksal HM, Erdem L, Yıldırım S, İpek T, Pakiş I

Effect of 5-Fluorouracil on liver regeneration and metabolism after partial hepatectomy in rat.

Turk J Gastroenterol 12: 6-12, 2001.

50- Polat E, Çakan H, İpek T

Larva debridman tedavisi (LDT)

Türk Aile Hek Derg. 14(4): 188-191, 2010

51- İpek T

Hemoroidal Hastalık

Actual Medicine 19 (11): 26-29, 2011

52- Eyüboğlu E, İpek T

Proksimal Mide Kanseri ve Özellikleri

Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013;6(3), 73-76

Bilimsel Uluslararası Yayınlar

18 adet kitap ve kitap bölüm yazarlığı, 52 adet ulusal makale, 27 adet uluslararası makale olmak üzere toplam 79 makale, 77 adet ulusal kongre tebliği, 27 adet uluslararası kongre tebliği olmak üzere toplam 104 kongre tebliği olmak üzere toplam 201 bilimsel yayını, 223 adet SCI dergilerde atıf mevcuttur.

1- Ulualp KM, Aydemir I, Eyuboğlu E, Ipek T, Alver O

Buschke-Löwenstein Tumor of the Anal Region.

Dig Surg 10: 262-266, 1993.

2- Ipek T, Sirin F, Alver O

Use of a jejunal island flap for repair of a large duodenal defect after resection of a malignant duodenocolic fistula. (Letter)

SAJS 33: 186, 1995.

(Eurosurgery Fourth European Congress of Surgery 1994’de poster olarak sunulmuştur. Uluslararası Bildiri No: 3)

3- Ipek, T; Korman, U; Kayabası, B; Et Al.

Closed Perforatıon Of The Small-Intestıne Showıng Contınuıty And The Dıagnostıc Role Of Enteroclysıs

Brıtısh Journal Of Surgery Volume: 82 Supplement: 1 Pages: 77-78 1995

4Kapan M, Ipek T, Sad A, Goksel S, Sirin F

Effects of Cyclosporin and Somatostatin on Liver Regeneration after Partial Hepatectomy in Rats.

Eur Surg Res 28: 262-269, 1996.

Atıf: Saribeyoglu, Kaya; Aytac, Erman; Pekmezci, Salih; et al.

Effects of clinoptilolite treatment on oxidative stress after partial hepatectomy in rats

Asıan Journal Of Surgery Volume: 34 Issue: 4 Pages: 153-157 2011

Atıf: Bohloli, Mehrdad; Uzun, Hafize; Aytac, Erman; et al.

Hyperbaric oxygen (HBO) therapy after partial hepatectomy: An experimental study on oxidative stress in rats

Scandınavıan Journal Of Laboratory Anımal Scıence Volume: 34 Issue: 2 Pages: 131-140 2007

Atıf: Kucuk, Hasan Fehmi; Akyol, Huseyin; Kaptanoglu, Levent; et al.

Effect of proton pump inhibitors on hepatic regeneration

European Surgıcal Research Volume: 38 Issue: 3 Pages: 322-328 2006

Atıf: Provencher, SJ; Gascon-Barre, M

Effect of cyclosporine A on hepatic compensatory growth: Role of calcium status

Journal Of Pharmacology And Experımental Therapeutıcs Volume: 303 Issue: 1 Pages: 58-65 2002

Atıf: Honore, P; Detry, O; Hamoir, E; et al.

Right hepatic lobectomy as a liver graft-saving procedure

Conference: 1st Joint Meeting of the American-Society-of-Transplantation/American-Society-of-Transplant-Surgeons Location: Chıcago, Illınoıs Date: MAY 14, 2000 Sponsor(s): Amer Soc Transplantat; Amer Transplant Surgeons

Lıver Transplantatıon Volume: 7 Issue: 3 Pages: 269-273 2001

5- Ipek T, Ugur K, Kayabası B, Eyuboglu E

Closed perforation of the small intestine showing continuity and the diagnostic role of enteroclysis.

Hepato-Gastroenterology 44: 161-163, 1997.

(5th European Congress of Surgery 1995’de poster olarak sunulmuştur. Uluslararası Bildiri No: 7)

Atıf: Oktar, Suna Oezhan; Erbas, Gonca; Yucel, Cem; et al.

Closed perforation of the small bowel secondary to a phytobezoar: imaging findings

Dıagnostıc And Interventıonal Radıology Volume: 13 Issue: 1 Pages: 19-22 2007

Atıf: Korman, U; Kurugoglu, S; Ogut, G

Conventional enteroclysis with complementary MR enteroclysis: a combination of small bowel imaging

Abdomınal Imagıng Volume: 30 Issue: 5 Pages: 564-575 2005

6- Paksoy M, Ipek T, Oral C, Polat E, Dogusoy G

The effect of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) on bacterial translocation in the splenectomized rats.

Hepato-Gastroenterology 44: 411-416, 1997.

(37 th World Congress of Surgery 1997’de poster olarak sunulmuştur. Uluslararası Bildiri No: 12)

Atıf: Caglikulekci, M; Besirov, E; Ozkan, H; et al.

The effect of granulocyte colony stimulating factor on the immune parameters in experimental obstructive jaundice

Hepato-Gastroenterology Volume: 48 Issue: 37 Pages: 220-223 2001

Atıf: Colak, T; Ipek, T; Paksoy, M; et al.

The effects of cefephim, G-CSF, and sucralfate on bacterial translocation in experimentally induced acute pancreatitis

Surgery Today Volume: 31 Issue: 6 Pages: 502-506 2001

Atıf: Ates, E; Erkasap, S; Karaca, I; et al.

The role of spleen autotransplantation on sepsis

Edited by: Duren, E; Tuzuner, A; Sayek, I

Conference: Eurosurgery 2000 Meeting Location: Istanbul, Turkey Date: Jun 21-24, 2000

Proceedıngs Eurosurgery 2000 Pages: 37-44 2000

Atıf: Memon, RA; Fuller, J; Moser, AH; et al.

In vivo regulation of plasma platelet-activating factor acetylhydrolase during the acute phase response

Amerıcan Journal Of Physıology-Regulatory Integratıve And Comparatıve Physıology Volume: 277 Issue: 1 Pages: R94-R103 1999

7- Berke E, Ipek T, Insel H, Eyuboglu E

Effects of open and laparoscopic cholecystectomies on endocrinologic response and respiratory functions after surgical stress.

E.L.S.A. 2: 66-70, 1997.

8- Ipek T, Paksoy M, Özcelik F, Aydemir I, Uygun N

Pure squamous cell carcinoma of the breast as a rare disease.

Int J Surg Scı 5: 58-60, 1998.

(2. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1995’de poster olarak sunulmuştur. Ulusal Bildiri No: 15)

9- Ipek T, Paksoy M, Colak T, Polat E, Uygun N

Effect of carbon dioxide pneumoperitoneum on bacteremia and severity of peritonitis in an experimental model.

Surg Endosc 12: 432-435, 1998.

( 6th World Congress of Endoscopic Surgery IFSES, 6th International Congress of the European Association of Endoscopic Surgery EAES 1998’de bildiri olarak sunulmuştur. Uluslararası Bildiri No: 14)

Atıf: Vecchio, Rosario; Marchese, Salvatore; Leanza, Vito; et al.

Totally Laparoscopic Repair of an Ileal and Uterine Iatrogenic Perforation Secondary to Endometrial Curettage

Internatıonal Surgery Volume: 100 Issue: 2 Pages: 244-248 2015

Atıf: Siow, Sze Li; Mahendran, Hans Alexander

Laparoscopic Repair of Perforated Peptic Ulcers: The Sutured Omental Patch and Focused Sequential Lavage Technique

Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques Volume: 24 Issue: 2 Pages: 134-139 2014

Atıf: Sahin, Idris; Acar, Selda; Ozaydin, Ismet; et al.

Investigation of the Effects of Probiotic Bacteria on Bacterial Translocation that Developed During Diagnostic Laparoscopy: An Experimental Study

Mıkrobıyolojı Bultenı Volume: 46 Issue: 4 Pages: 660-670 2012

Full Text Atıf: Uzunkoy, Ali; Ozardali, Ilyas; Celik, Hakim; et al.

The effect of carbon dioxide pneumoperitoneum on the severity of peritonitis

Ulusal Travma Ve Acıl Cerrahı Dergısı-Turkısh Journal Of Trauma & Emergency Surgery Volume: 18 Issue: 2 Pages: 99-104 2012

Atıf: Fingerhut, Abe

Conversion From Open to Laparoscopic Treatment of Peritonitis: “Reversed Conversion” Revisited

Surgıcal Innovatıon Volume: 18 Issue: 1 Pages: 5-7 2011

Atıf: Casaroli, Armando Angelo; Mimica, Lycia M. J.; Fontes, Belchor; et al.

The effects of pneumoperitoneum and controlled ventilation on peritoneal lymphatic bacterial clearance: experimental results in rats

Clınıcs Volume: 66 Issue: 9 Pages: 1621-1625 2011

Atıf: Silva, Rodrigo Altenfelder; Rosseto Garotti, Jose Eduardo; Bittencourt Silva, Renata Santos; et al.

Analysis of the bactericidal effect of ozone pneumoperitoneum

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 24 Issue: 2 Pages: 124-127 2009

Atıf: Plantefeve, G.; Hellmann, R.; Pajot, O.; et al.

Abdominal compartment syndrome and intraabdominal sepsis: Two of the same kind?

Conference: 3rd World Congress on Abdominal Compartment Syndrome Location: Antwerp, BELGIUM Date: Mar 22-24, 2007 Sponsor(s): World Abdominal Compartment Syndrome; NiekenhuisNetwerk Antwerpen, Dept Intens Care Med

Acta Clınıca Belgıca Volume: 62 Supplement: 1 Pages: 162-167 2007

Atıf: Strobel, O.; Wachter, D.; Werner, J.; et al.

Effect of a pneumoperitoneum on systemic cytokine levels, bacterial translocation, and organ complications in a rat model of severe acute pancreatitis with infected necrosis

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 20 Issue: 12 Pages: 1897-1903 2006

Atıf: Weickert, Uwe; Vetter, Stephan; Burkhardt, Ulrich; et al.

Bacteremia after diagnostic conventional laparoscopy and minilaparoscopy: A prospective study in 100 patients

Journal Of Clınıcal Gastroenterology Volume: 40 Issue: 8 Pages: 701-704 2006

Atıf: Pitombo, M. B.; Lupi, O. H.; Gomes, R. N.; et al.

Inflammatory response and bacterial dissemination after laparotomy and abdominal CO2 insufflation in a murine model of peritonitis

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 20 Issue: 9 Pages: 1440-1447 2006

Atıf: Araújo Filho, Irami; Honorato Sobrinho, Abraão Allen; Rego, Amália Cinthia Meneses do; et al.

Influence of laparoscopy and laparotomy on gasometry, leukocytes and cytokines in a rat abdominal sepsis model

Influência da laparoscopia e laparotomia na gasometria, leucócitos e citocinas em modelo de sepse abdominal em ratos Acta Cirurgica Brasileira Volume: 21 Issue: 2 Pages: 74-79 2006

Atıf: Lelievre, L; Paterlini-Brechot, P; Camatte, S; et al.

Effect of laparoscopy versus laparotomy on circulating tumor cells using isolation by size of epithelial tumor cells

Internatıonal Journal Of Gynecologıcal Cancer Volume: 14 Issue: 2 Pages: 229-233 2004

Atıf: Barbaros, U; Ozarmagan, S; Erbil, Y; et al.

Effects of pneumoperitoneum created through CO2 insufflation and parameters of mechanical ventilation (PEEP application) on systemic dissemination of intraabdominal infections

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 18 Issue: 3 Pages: 501-507 2004

Atıf: Horattas, MC; Haller, N; Ricchititti, D

Increased transperitoneal bacterial translocation in laparoscopic surgery – Relative effects of type of gas and insufflation pressure in an animal model of peritonitis

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 17 Issue: 9 Pages: 1464-1467 2003

Atıf: Sare, M; Demirkiran, AE; Tastekin, N; et al.

Effects of laparoscopic models on anaerobic bacterial growth with Bacteroides fragilis in experimentally induced peritonitis

Conference: International Surgical Week Conference Location: Brussel, Belgium Date: Aug 26-30, 2001

Journal Of Laparoendoscopıc & Advanced Surgıcal Technıques-Part A Volume: 13 Issue: 3 Pages: 175-179 2003

Atıf: Schulz, S; Rodriguez, ZZ; Mutters, R; et al.

Repetitive pneumoperitoneum with ozonized oxygen as a preventive in lethal polymicrobial sepsis in rats

European Surgıcal Research Volume: 35 Issue: 1 Pages: 26-34 2003

Atıf: Ergin, T; Tarim, E; Zeyneloglu, HB; et al.

The uterine and tubal effects of laparoscopy in intra-abdominal infection: a rat model

Gynaecologıcal Endoscopy Volume: 11 Issue: 5 Pages: 293-297 2002

Atıf: Gozis, G; Paksoy, M; Polat, E; et al.

The effect of the pneumoperitoneum on the peritoneal defense mechanisms in diabetic rats

Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques Volume: 12 Issue: 5 Pages: 347-352 2002

Atıf: Pross, M; Mantke, R; Kunz, D; et al.

Reduced neutrophil sequestration in lung tissue after laparoscopic lavage in a rat peritonitis model

World Journal Of Surgery Volume: 26 Issue: 1 Pages: 49-53 2002

Atıf: Sare, M; Demirkiran, AE; Alibey, E; et al.

Effect of abdominal insufflation on bacterial growth in experimental peritonitis

Journal Of Laparoendoscopıc & Advanced Surgıcal Technıques-Part A Volume: 11 Issue: 5 Pages: 285-289 2001

Atıf: Navez, B; Delgadillo, X; Cambier, E; et al.

Laparoscopic approach for acute appendicular peritonitis: Efficacy and safety: A report of 96 consecutive cases

Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques Volume: 11 Issue: 5 Pages: 313-316 2001

Atıf: Lecuru, FR; Agostini, AF; Coulet, FP; et al.

Effect of pneumoperitoneum on circulating tumor DNA

Antıcancer Research Volume: 21 Issue: 3b Pages: 2029-2032 2001

Atıf: Matsumoto, T; Dolgor, B; Ninomiya, K; et al.

Effect of CO2 pneumoperitoneum on the systemic and peritoneal cytokine response in a LPS-induced sepsis model

European Surgıcal Research Volume: 33 Issue: 2 Pages: 71-76 2001

Atıf: Linhares, L; Jeanpierre, H; Borie, F; et al.

Lavage by laparoscopy fares better than lavage by laparotomy – Experimental evidence

Surgıcal Endoscopy-Ultrasound And Interventıonal Technıques Volume: 15 Issue: 1 Pages: 85-89 2001

Atıf: Targarona, EM; Balague, C; Knook, MM; et al.

Laparoscopic surgery and surgical infection

Brıtısh Journal Of Surgery Volume: 87 Issue: 5 Pages: 536-544 2000

Atıf: Crescenti, F; Mazzeo, M; Famulari, C

MIS and peritonitis

Edited by: Bruch, HP; Kockerling, F; Bouchard, R; et al.

Conference: 1st World Congress Of High-Tech Medicine Location: Hannover, Germany Date: Oct 16-20, 2000

New Aspects Of Hıgh Technology In Medıcıne Pages: 57-63 2000

Full Text Atıf: Targarona, EM; Espert, JJ; Bombuy, E; et al.

Laparoscopic splenectomy in a rat model: Developing an easy technique

Journal Of Laparoendoscopıc & Advanced Surgıcal Technıques-Part A Volume: 9 Issue: 6 Pages: 503-506 1999

Atıf: Paksoy, M; Ozcelik, F; Apaydin, B; et al.

The effect of pneumoperitoneum on bacterial clearance and RES functions in a model of E-coli peritonitis

Acta Chırurgıca Belgıca Volume: 99 Issue: 5 Pages: 226-229 1999

Atıf: Ozmen, MM; Col, C; Aksoy, AM; et al.

Effect of CO2 insufflation on bacteremia and bacterial translocation in an animal model of peritonitis

Surgıcal Endoscopy-Ultrasound And Interventıonal Technıques Volume: 13 Issue: 8 Pages: 801-803 1999

Atıf: Bergamaschi, R

Open vs. laparoscopic repair of perforated peptic ulcer

Surgıcal Laparoscopy & Endoscopy Volume: 8 Issue: 6 Pages: 479-479 1998

 

10- Paksoy M, Ipek T, Colak T, Cebeci H

The influence of age on prognosis and management of patients with colorectal carcinoma.

Eur J Surg 165: 55-59, 1999.

(Eurosurgery 98’de poster olarak sunulmuştur. Uluslararası Bildiri No:

15) Atıf: Full TextKhan, Muhammad Rizwan; Bari, Hassaan; Zafar, Syed Nabeel; et al.

Impact of age on outcome after colorectal cancer surgery in the elderly – a developing country perspective

Bmc Surgery Volume: 11 Article Number: 17 2011

Atıf: Gupta, S.; Bhattacharya, D.; Acharya, A. N.; et al.

Colorectal carcinoma in young adults: a retrospective study on Indian patients: 2000-2008

Colorectal Dısease Volume: 12 Issue: 10 Pages: E182-E189 2010

Atıf: Song, W. S.; Kong, C. -B.; Jeon, D. -G.; et al.

Prognosis of extremity osteosarcoma in patients aged 40-60 years: A cohort/case controlled study at a single institute

Ejso Volume: 36 Issue: 5 Pages: 483-488 2010

Atıf: Labanaris, Apostolos P.; Zugor, Vahudin; Labanaris, Agapi P.; et al.

Radical Nephrectomy and Nephroureterectomy in Patients Over 80 Years Old

Internatıonal Braz J Urol Volume: 36 Issue: 2 Pages: 141-148 2010

Atıf: Harting, Matthew T.; Lally, Kevin P.; Andrassy, Richard J.; et al.

Age as a prognostic factor for patients with osteosarcoma: an analysis of 438 patients

Journal Of Cancer Research And Clınıcal Oncology Volume: 136 Issue: 4 Pages: 561-570 2010

Atıf: Nascimbeni, R.; Di Fabio, F.; Di Betta, E.; et al.

The changing impact of age on colorectal cancer surgery. A trend analysis

Colorectal Disease Volume: 11 Issue: 1 Pages: 13-18 2009

Atıf: Falch, Claudius; Kratt, Thomas; Beckert, Stefan; et al.

Surgery of Colorectal Carcinoma in Patients Aged over 80

Onkologıe Volume: 32 Issue: 1-2 Pages: 10-16 2009

Atıf: Scharfenberg, M.; Raue, W.; Junghans, T.; et al.

“Fast-track” rehabilitation after colonic surgery in elderly patients – is it feasible?

Internatıonal Journal Of Colorectal Dısease Volume: 22 Issue: 12 Pages: 1469-1474 2007

Atıf: Fazeli, Mohhamad S.; Adel, Maryam Ghavami; Lebaschi, Amir H.

Colorectal carcinoma: A retrospective, descriptive study of age, gender, subsite, stage, and differentiation in Iran from 1995 to 2001 as observed in Tehran University

Dıseases Of The Colon & Rectum Volume: 50 Issue: 7 Pages: 990-995 2007

Atıf: Berdjis, N; Hakenberg, OW; Novotny, V; et al.

Treating renal cell cancer in the elderly

Bju Internatıonal Volume: 97 Issue: 4 Pages: 703-705 2006

Atıf: Latkauskas, T; Rudinskaite, G; Kurtinaitis, J; et al.

The impact of age on post-operative outcomes of colorectal cancer patients undergoing surgical treatment

Bmc Cancer Volume: 5 Article Number: 153 2005

Atıf: Nickelsen, TN; Jorgensen, T; Kronborg, O

Thirty-day mortality after surgery for colorectal cancer in Denmark

Colorectal Dısease Volume: 7 Issue: 5 Pages: 500-506 2005

Atıf: Marusch, F; Koch, A; Schmidt, U; et al.

The impact of the risk factor “age” on the early postoperative results of surgery for colorectal carcinoma and its significance for perioperative management

Group Author(s): WGCRC

World Journal Of Surgery Volume: 29 Issue: 8 Pages: 1013-1022 2005

Atıf: Takeuchi, K; Tsuzuki, Y; Ando, T; et al.

Should patients over 85 years old be operated on for colorectal cancer?

Journal Of Clınıcal Gastroenterology Volume: 38 Issue: 5 Pages: 408-413 2004

Atıf: Enzinger, PC; Mayer, RJ

Gastrointestinal cancer in older patients

Semınars In Oncology Volume: 31 Issue: 2 Pages: 206-219 2004

Atıf: Du, WB; Chia, KS; Sankaplanarayanan, R; et al.

Population-based survival analysis of colorectal cancer patients in Singapore, 1968-1992

Internatıonal Journal Of Cancer Volume: 99 Issue: 3 Pages: 460-465 2002

Atıf: Marusch, F; Koch, A; Schmidt, U; et al.

Impact of age on the short-term postoperative outcome of patients undergoing surgery for colorectal carcinoma

Internatıonal Journal Of Colorectal Dısease Volume: 17 Issue: 3 Pages: 177-184 2002

Atıf: Gunel, N; Yamac, D; Akcali, Z; et al.

The clinicopathologic characteristics of colorectal cancer in patients under 50 years of age: Experience of an oncology center

Tumorı Volume: 87 Issue: 2 Pages: 74-77 2001

11- Eyüboğlu E, Kapan M, Ipek T, Ersan Y, Öz F

Ectopic Thyroid in the Abdomen: Report of a Case.

Surg Today Jpn J Surg 29: 472-474, 1999.

Atıf: Gourmaud, Jolanta; Bongiovanni, Massimo; Triponez, Frederic; et al.

Ectopic Thyroid Tissue in the Adrenal Gland

Endocrıne Pathology Volume: 25 Issue: 3 Pages: 353-355 2014

Atıf: Romero-Rojas, Alfredo; Rosa Bella-Cueto, Maria; Meza-Cabrera, Ivonne A.; et al.

Ectopic Thyroid Tissue in the Adrenal Gland: A Report of Two Cases with Pathogenetic Implications

Thyroıd Volume: 23 Issue: 12 Pages: 1644-1650 2013

Atıf: Full TextTriggiani, Vincenzo; Giagulli, Vito Angelo; Licchelli, Brunella; et al.

Ectopic Thyroid Gland: Description of a Case and Review of the Literature

Endocrıne Metabolıc & Immune Dısorders-Drug Targets Volume: 13 Issue: 3 Pages: 275-281 2013

Atıf: Kutz, Marcos; Jose Vila, Juan; Maria Urman, Jesus; et al.

Ectopic retroperiotoneal thyroid gland

Gastroenterologıa Y Hepatologıa Volume: 35 Issue: 6 Pages: 400-403 2012

Atıf: Reed, Travis P.; Brisson, Brigitte A.; Schutt, Leah K.

Cystic ectopic lingual thyroid tissue in a male cat

Javma-Journal Of The Amerıcan Veterınary Medıcal Assocıatıon Volume: 239 Issue: 7 Pages: 981-984 2011

Atıf: Klubo-Gwiezdzinska, Joanna; Manes, R. Peter; Chia, Stanley H.; et al.

Ectopic Cervical Thyroid Carcinoma-Review of the Literature with Illustrative Case Series

Journal Of Clınıcal Endocrınology & Metabolısm Volume: 96 Issue: 9 Pages: 2684-2691 2011

Atıf: Bohinc, Brittany N.; Parker, John C.; Hope, William W.; et al.

Micropapillary Thyroid Carcinoma and Concomitant Ectopic Thyroid Tissue in the Adrenal Gland: Metastasis or Metaplasia?

Thyroıd Volume: 21 Issue: 9 Pages: 1033-1038 2011

Atıf: Full TextNoussios, George; Anagnostis, Panagiotis; Goulis, Dimitrios G.; et al.

Ectopic thyroid tissue: anatomical, clinical, and surgical implications of a rare entity

European Journal Of Endocrınology Volume: 165 Issue: 3 Pages: 375-382 2011

Atıf: Cassol, Clarissa A.; Noria, Dhun; Asa, Sylvia L.

Ectopic Thyroid Tissue Within the Gall Bladder: Case Report and Brief Review of the Literature

Endocrıne Pathology Volume: 21 Issue: 4 Pages: 263-265 2010

Atıf: Zanotti-Fregonara, Paolo; Keller, Isabelle; Calzada-Nocaudie, Marie; et al.

Increased serum thyroglobulin levels and negative imaging in thyroid cancer patients: are there sources of benign secretion? A speculative short review

Nuclear Medıcıne Communıcatıons Volume: 31 Issue: 12 Pages: 1054-1058 2010

Atıf: Fagman, Henrik; Nilsson, Mikael

Morphogenesis of the thyroid gland

Molecular And Cellular Endocrınology Volume: 323 Issue: 1 Special Issue: Sı Pages: 35-54 2010

Atıf: Yang, Yinlong; Li, Quan; Qu, JinMiao; et al.

Ectopic Intratracheal Thyroid

Southern Medıcal Journal Volume: 103 Issue: 5 Pages: 467-470 2010

Atıf: Saleh, Husain A.; Hammoud, Jamal; Shah, Mahendra B.

Aspiration Biopsy Cytology of Ectopic Thyroid Tissue in the Lateral Chest Wall A Case Report

Acta Cytologıca Volume: 53 Issue: 3 Pages: 313-315 2009

Atıf: Foroulis, Christophoros N.; Rammos, Kyriakos S.; Sileli, Maria N.; et al.

Primary Intrathoracic Goiter: A Rare and Potentially Serious Entity

Thyroıd Volume: 19 Issue: 3 Pages: 213-218 2009

Atıf: Sood, Ashwani; Kumar, Rakesh

The ectopic thyroid gland and the role of nuclear medicine techniques in its diagnosis and management

Hellenıc Journal Of Nuclear Medıcıne Volume: 11 Issue: 3 Pages: 168-171 2008

Atıf: Venditti, Marcello; Hay, Robert W.; Kulaga, Andrzej; et al.

Diagnosis of ectopic tissue versus contamination by genetic fingerprinting in a routine surgical pathology specimen

Human Pathology Volume: 38 Issue: 2 Pages: 378-382 2007

Atıf: Kuffner, HA; McCook, BM; Swaminatha, R; et al.

Controversial ectopic thyroid: A case report of thyroid tissue in the axilla and benign total thyroidectomy

Thyroıd Volume: 15 Issue: 9 Pages: 1095-1097 2005

Atıf: Bowen-Wright, HE; Jonklaas, J

Ectopic intratracheal thyroid: An illustrative case report and literature review

Thyroıd Volume: 15 Issue: 5 Pages: 478-484 2005

Atıf: Nourparvar, A; Lechago, J; Braunstein, GD

Thyroid carcinoma arising from a sacrococcygeal mass: A malignant teratoma?

Thyroıd Volume: 14 Issue: 7 Pages: 548-552 2004

Atıf: Ghanem, N; Bley, T; Altehoefer, C; et al.

Ectopic thyroid gland in the porta hepatis and lingua

Thyroıd Volume: 13 Issue: 5 Pages: 503-507 2003

Atıf: Ihtiyar, E; Isiksoy, S; Algin, C; et al.

Ectopic thyroid in the gallbladder: Report of a case

Surgery Today Volume: 33 Issue: 10 Pages: 777-780 2003

Atıf: Gungor, B; Kebat, T; Ozaslan, C; et al.

Intra-abdominal ectopic thyroid presenting with hyperthyroidism: Report of a case

Surgery Today Volume: 32 Issue: 2 Pages: 148-150 2002

12- Koksal, HM; Erdem, L; Ipek, T; et al.

Effects of 5-fluoro-uracil on liver regenerations and hepatic metabolism after partial hepatectomy in rats

Journal Of Hepatology Volume: 32 Supplement: 2 Pages: 169-169 2000

13- Colak T, Ipek T, Paksoy M, Polat E, Uygun N, Kayabası B

The effects of Cefephim, G-CSF, and Sucralfate on bacterial translocation in experimentally induced acute pancreatitis.

Surg Today 31; 6: 502-506, 2001.

Atıf: Andersson, Roland; Sward, Anna; Tingstedt, Bobby; et al.

Treatment of Acute Pancreatitis Focus On Medical Care

Drugs Volume: 69 Issue: 5 Pages: 505-514 2009

Atıf: Song, Desheng; Shi, Bin; Xue, Hua; et al.

Confirmation and prevention of intestinal barrier dysfunction and bacterial translocation caused by methotrexate

Dıgestıve Dıseases And Scıences Volume: 51 Issue: 9 Pages: 1549-1556 2006

Atıf: Song, DS; Shi, B; Xue, H; et al.

Green fluorescent protein labeling Escherichia coli TG1 confirms intestinal bacterial translocation in a rat model of chemotherapy

Current Mıcrobıology Volume: 52 Issue: 1 Pages: 69-73 2006

Atıf: Radenkovic, DV; Bajec, DD; Tsiotos, GG; et al.

Planned staged reoperative necrosectomy using an abdominal zipper in the treatment of necrotizing pancreatitis

Surgery Today Volume: 35 Issue: 10 Pages: 833-840 2005

Atıf: Tuo, HF; Sugiyama, M; Nakashima, M; et al.

Effect of granulocyte colony-stimulating factor on opsonin receptor expression in cerulein-induced acute pancreatitis

Pancreas Volume: 30 Issue: 1 Pages: E16-E21 2005

Atıf: Herek, O; Kara, IG; Kaleli, I

Effects of antibiotics and Saccharomyces boulardii on bacterial translocation in burn injury

Surgery Today Volume: 34 Issue: 3 Pages: 256-260 2004

Atıf: Shi, X; Gao, NR; Guo, QM; et al.

Relationship between overexpression of NK-1R, NK-2R and intestinal mucosal damage in acute necrotizing pancreatitis

World Journal Of Gastroenterology Volume: 9 Issue: 1 Pages: 160-164 2003

Atıf: Baumgart, DC; Dignass, AU

Intestinal barrier function

Current Opınıon In Clınıcal Nutrıtıon And Metabolıc Care Volume: 5 Issue: 6 Pages: 685-694 2002

14- Ipek T, Eyuboglu E

Laparoscopic resection of an esophageal epiphrenic diverticulum.

Acta chir belg, 102: 270-273, 2002.

Atıf: De Angulo Martin, David Ruiz; Ortiz Escandell, M. Angeles; Martinez De Haro, Luisa F.; et al.

Epiphrenic diverticula: when and how to operate?

Cırugıa Espanola Volume: 85 Issue: 4 Pages: 196-204 2009

Atıf: Palanivelu, Chinnusamy; Rangarajan, Muthukumaran; Maheshkumaar, Gobi Shanmugam; et al.

Minimally invasive surgery combined with peroperative endoscopy for symptomatic middle and lower esophageal diverticula – A single institute’s experience

Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques Volume: 18 Issue: 2 Pages: 133-138 2008

Atıf: Seely, AJE; Sundaresan, RS; Finley, RJ

Principles of laparoscopic surgery of the gastroesophageal junction

Journal Of The Amerıcan College Of Surgeons Volume: 200 Issue: 1 Pages: 77-87 2005

15- Ipek T, Altınlı E, Yuceyar S, Erturk S, Eyuboglu E, Akcal T

Laparoscopic repair of a Morgagni_Larrey hernia: Report of three cases.

Surg Today 32: 902-905, 2002

Atıf: Terrosu, Giovanni; Brizzolari, Marco; Intini, Sergio; et al.

Morgagni hernia: technical variation in the laparoscopic treatment

Annalı Italıanı Dı Chırurgıa Volume: 83 Issue: 5 Pages: 415-420 Article Number: PII S0003469X12018131 2012

Atıf: Coulier, B.

Hernıas Of The Greater Omentum Through The Antero-Superıor Abdomınal Wall: An Extensıve Pıctorıal Mdct Revıew Wıth Emphasıs On Typıcal Anatomıc Landmarks. A pıctorıal essay

JBR-BTR Volume: 95 Issue: 4 Pages: 191-214 2012

Atıf: Goepel, Tobias; Haertl, Felix; Schneider, Armin; et al.

Automation of a suturing device for minimally invasive surgery

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 25 Issue: 7 Pages: 2100-2104 2011

Atıf: Full TextAltinkaya, N.; Parlakgumus, A.; Koc, Z.; et al.

Morgagni hernia: diagnosis with multidetector computed tomography and treatment

Hernıa Volume: 14 Issue: 3 Pages: 277-281 2010

Atıf: Mallick, Mohammad Saquib; Alqahtani, Aayed

Laparoscopic-assisted repair of Morgagni hernia in children

Journal Of Pedıatrıc Surgery Volume: 44 Issue: 8 Pages: 1621-1624 2009

Atıf: Palanivelu, Chinnusamy; Rangarajan, Muthukumaran; Rajapandian, Subbiah; et al.

Laparoscopic repair of adult diaphragmatic hernias and eventration with primary sutured closure and prosthetic reinforcement: a retrospective study

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 23

Issue: 5 Pages: 978-985 2009

Atıf: Stimec, Bojan V.; Milisavljevic, Milan; Malikovic, Aleksandar; et al.

Omental Morgagni-Larrey hernia: An anatomical pictorial essay

Clınıcal Anatomy Volume: 21 Issue: 6 Pages: 587-591 2008

Atıf: Horton, John D.; Hofmann, Luke J.; Hetz, Stephen P.

Presentation and management of Morgagni hernias in adults: a review of 298 cases

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 22

Issue: 6 Pages: 1413-1420 2008

Atıf: Sunada, Fumiko; Hanatsuka, Kazunobu; Yoshida, Tohru; et al.

Endoscopic manipulation of gastric prolapse in Morgagni hernia

Dıgestıve Endoscopy Volume: 20 Issue: 2 Pages: 90-91 2008

Atıf: Pironi, Daniele; Palazzini, Giorgio; Arcieri, Stefano; et al.

Laparoscopic diagnosis and treatment of diaphragmatic Morgagni hernia. Case report and review of the literature

Annalı Italıanı Dı Chırurgıa Volume: 79 Issue: 1 Pages: 29-36 2008

Atıf: Szentkereszty, Zsolt; Csaky, Gergely; Boland, Mehrdad Ghassem; et al.

Laparoscopic treatment of simultaneously occurring Morgagni and paraesophageal hernias

Journal Of Laparoendoscopıc & Advanced Surgıcal Technıques Volume: 16 Issue: 6 Pages: 626-628 2006

Atıf: Sahnoun, L.; Ksia, A.; Jouini, R.; et al.

Morgagni hernia in infancy: report of 7 cases

Archıves De Pedıatrıe Volume: 13 Issue: 10 Pages: 1316-1319 2006

Atıf: Yavuz, Nihat; Yigitbasi, Rafet; Sunamak, Oguzhan; et al.

Laparoscopic repair of Morgagni hernia

Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques Volume: 16 Issue: 3 Pages: 173-176 2006

Atıf: Holcomb, GW; Ostlie, DJ; Miller, KA

Laparoscopic patch repair of diaphragmatic hernias with Surgisis

Journal Of Pedıatrıc Surgery Volume: 40 Issue: 8 Article Number: E1 2005

Atıf: Barut, I; Tarhan, OR; Cerci, C; et al.

Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient

Journal Of Thoracıc Imagıng Volume: 20 Issue: 3 Pages: 220-222 2005

Atıf: Caprotti, R; Mussi, C; Scaini, A; et al.

Laparoscopic repair of a Morgagni-Larrey hernia

Internatıonal Surgery Volume: 90 Issue: 3 Pages: 175-178 2005

Atıf: Percivale, A; Stella, M; Durante, V; et al.

Laparoscopic treatment of Morgagni-Larrey hernia: Technical details and report of a series

Journal Of Laparoendoscopıc & Advanced Surgıcal Technıques Volume: 15 Issue: 3 Pages: 303-307 2005

Atıf: Loong, TPF; Kocher, HM

Clinical presentation and operative repair of hernia of Morgagni

Postgraduate Medıcal Journal Volume: 81 Issue: 951 Pages: 41-44 2005

Atıf: Michel, SJ; Bensadoun, ES

A mass in the right cardiophrenic angle – Diaphragmatic hernia through the foramen of Morgagni

Respıratıon Volume: 72 Issue: 3 Pages: 301-303 2005

Atıf: Lanteri, R; Santangelo, M; Rapisarda, C; et al.

Bilateral Morgagni-Larrey hernia – A rare cause of intestinal occlusion

Archıves Of Surgery Volume: 139 Issue: 12 Pages: 1299-1300 2004

Atıf: Full TextTarim, A; Nursal, TZ; Yildirim, S; et al.

Laparoscopic repair of bilateral Morgagni hernia

Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques Volume: 14 Issue: 2 Pages: 96-+ 2004

16- Colak T, Ipek T, Kanik A, Aydın S

A randomized trial of botulinum toxin vs lidocain pomade for chronic

anal fissure.

Acta Gastro-Enterologica Belgica 65: 187-190, 2002.

 

Atıf: Nelson, Richard L.; Thomas, Kathryn; Morgan, Jenna; et al.

Non surgical therapy for anal fissure

Cochrane Database Of Systematıc Revıews Issue: 2 Article Number: Cd003431 2012

Full Text Atıf: Yiannakopoulou, Eugenia

Botulinum toxin and anal fissure: Efficacy and safety systematic review

Conference: 7th Biennial Congress of the Mediterranean-Society-of-Coloproctology (MSCP) Location: Thessaloniki, GREECE Date: Apr 22-24, 2010 Sponsor(s): Mediterranean Soc Coloproctol (MSCP)

Internatıonal Journal Of Colorectal Dısease Volume: 27 Issue: 1 Pages: 1-9 2012

Atıf: Lindsey, I.; Jones, O. M.; Cunningham, C.

A contraction response of the internal anal sphincter to Botulinum toxin: does low-pressure chronic anal fissure have a different pathophysiology?

Colorectal Dısease Volume: 13 Issue: 9 Pages: 1014-1018 2011

Atıf: Perry, W. Brian; Dykes, Sharon L.; Buie, W. Donald; et al.

Practice Parameters for the Management of Anal Fissures (3rd Revision)

Group Author(s): Stand Practice Task Force Amer Soc

Dıseases Of The Colon & Rectum Volume: 53 Issue: 8 Pages: 1110-1115 2010

Atıf: Witte, M. E.; Klaase, J. M.; Koop, R.

Fissurectomy combined with botulinum toxin A injection for medically resistant chronic anal fissures

Colorectal Dısease Volume: 12 Issue: 7 Pages: E163-E169 2010

Atıf: Medhi, Bikash; Rao, Rarriya Sankarnarayan; Prakash, Ajay; et al.

Recent advances in the pharmacotherapy of chronic anal fissure: An update

Asıan Journal Of Surgery Volume: 31 Issue: 3 Pages: 154-163 2008

Atıf: Emami, Mohammad Hassan; Sayedyahossein, Samar

Chronic anal fissure: new approaches to chemical sphincterotomy

Journal Of Research In Medıcal Scıences Volume: 13 Issue: 3 Pages: 149-155 2008

Atıf: Wollina, U.

Treatment of anal fissures with botulinum toxin

Zentralblatt Fur Chırurgıe Volume: 133 Issue: 2 Pages: 123-128 2008

Atıf : Brisinda, G.; Cadeddu, F.; Brandara, F.; et al.

Randomized clinical trial comparing botulinum toxin injections with 0 center dot 2 per cent nitroglycerin ointment for chronic anal fissure

Brıtısh Journal Of Surgery Volume: 94 Issue: 2 Pages: 162-167 2007

Atıf: Witte, M. E.; Klaase, J. M.

Botulinum toxin a injection in ISDN ointment-resistant chronic anal fissures

Dıgestıve Surgery Volume: 24 Issue: 3 Pages: 197-201 2007

Atıf: Singer, Marc; Cintron, Jose

New techniques in the treatment of common perianal diseases: Stapled hemorrhoidopexy, botulinum toxin, and fibrin sealant

Surgıcal Clınıcs Of North Amerıca Volume: 86 Issue: 4 Pages: 937-+ 2006

Atıf: Daniel, F; De Parades, V; Siproudhis, L; et al

Botulinum toxin and chronic anal fissure.

Gastroenterologıe Clınıque Et Bıologıque Volume: 30 Issue: 5 Pages: 687-695 2006

Atıf: Nelson, R.

Non surgical therapy for anal fissure

Cochrane Database Of Systematıc Revıews Issue: 4 Article Number: CD003431 2006

Atıf: Gupta, PJ

A review of conservative and surgical management of anal fissure

Acta Gastro-Enterologıca Belgıca Volume: 68 Issue: 4 Pages: 446-450 2005

Atıf: Brisinda, Giuseppe; Cadeddu, Federica; Brandara, Francesco; et al.

Treating chronic anal fissure with botulinum neurotoxin

Nature Clınıcal Practıce Gastroenterology & Hepatology Volume: 1 Issue: 2 Pages: 82-89 2004

Atıf: Van Kemseke, C; Belaiche, J

Medical treatment of chronic anal fissure. Where do we stand on reversible chemical sphincterotomy?

Conference: Symposium on Advances in Gastroenterology Location: Brussels, Belgıum Date: Oct 10-11, 2003

Acta Gastro-Enterologıca Belgıca Volume: 67 Issue: 3 Pages: 265-271 2004

Atıf: Naumann, M; Jankovic, J

Safety of botulinum toxin type A: a systematic review and meta-analysis

Current Medıcal Research And Opınıon Volume: 20 Issue: 7 Pages: 981-990 2004

Atıf: Slim, K; Siproudhis, L

Anal fissure. Which first line treatment?

Annales De Chırurgıe Volume: 129 Issue: 5 Pages: 290-292 2004

17- Colak T, Ipek T, Kanik A, Ogetman Z, Aydın S

Efficacy of Topical Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs in Mastalgia Treatment.

J Am Coll Surg 196: 525-530, 2003.

Atıf: Kataria, Kamal; Dhar, Anita; Srivastava, Anurag; et al.

A Systematic Review of Current Understanding and Management of Mastalgia

Indıan Journal Of Surgery Volume: 76 Issue: 3 Pages: 217-222 2014

Atıf: Pertynski, Tomasz; Stachowiak, Grzegorz

Mastalgia: a serious problem of women at premenopausal age

Przeglad Menopauzalny Volume: 12 Issue: 1 Pages: 29-33 2013

Atıf: Salzman, Brooke; Fleegle, Stephenie; Tully, Amber S.

Common Breast Problems

Amerıcan Famıly Physıcıan Volume: 86 Issue: 4 Pages: 343-349 2012

Atıf: Tejwani, Prakash Lakhmichand; Srivastava, Anurag; Nerkar, Hrishikesh; et al.

Centchroman Regresses Mastalgia: A Randomized Comparison with Danazol

Indıan Journal Of Surgery Volume: 73 Issue: 3 Pages: 199-205 2011

Atıf: Ahmadinejad, Mojtaba; Delfan, Bahram; Haghdani, Saeid; et al.Comparing the Effect of Diclofenac Gel and Piroxicam Gel on Mastalgia

Breast Journal Volume: 16 Issue: 2 Pages: 213-214 2010

Atıf: Rodden, Ann M.

Common Breast Concerns

Prımary Care Volume: 36 Issue: 1 Pages: 103-+ 2009

Atıf: Kaviani, A.; Mehrdad, N.; Najafi, M.; et al.

Comparison of Naproxen with Placebo for the Management of Noncyclical Breast Pain: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial

World Journal Of Surgery Volume: 32 Issue: 11 Pages: 2464-2470 2008

Atıf: Mansel, Robert; Goyal, Amit; Le Nestour, Elisabeth; et al.

A phase II trial of Afimoxifene (4-hydroxytamoxifen gel) for cyclical mastalgia in premenopausal women

Group Author(s): A 4-Oht B Pain Res G

Breast Cancer Research And Treatment Volume: 106 Issue: 3 Pages: 389-397 2007

Atıf: Dhar, Anita; Srivastava, Anurag

Role of centchroman in regression of mastalgia and fibroadenoma

Conference: 41st World Congress of Surgery Location: Durban, South Afrıca Date: Aug 21-25, 2005 Sponsor(s): Int Surg Soc

World Journal Of Surgery Volume: 31 Issue: 6 Pages: 1178-1184 2007

Atıf: Carmichael, A. R.; Bashayan, O.; Nightingale, P.

Objective analyses of mastalgia in breast clinics: Is breast pain questionaire a useful tool in a busy breast clinic?

Breast Volume: 15 Issue: 4 Pages: 498-502 2006

Atıf: Olawaiye, A; Withiam-Leitch, M; Danakas, G; et al.

Mastalgia – A review of management

Journal Of Reproductıve Medıcıne Volume: 50 Issue: 12 Pages: 933-939 2005

Full TextAtıf: Rousseau, ME; Gottlieb, SF

Pain at midlife

Journal Of Mıdwıfery & Womens Health Volume: 49 Issue: 6 Pages: 529-538 2004

Atıf: Johnson, SR

Premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder, and beyond: A clinical primer for practitioners

Obstetrıcs And Gynecology Volume: 104 Issue: 4 Pages: 845-859 2004

Atıf: Gumm, R; Cunnick, GH; Mokbel, K

Evidence for the management of mastalgia

Current Medıcal Research And Opınıon Volume: 20 Issue: 5 Pages: 681-684 2004

Atıf: Smith, RL; Pruthi, S; Fitzpatrick, LA

Evaluation and management of breast pain

Mayo Clınıc Proceedıngs Volume: 79 Issue: 3 Pages: 353-372 2004

 

18- Colak T, Ipek T, Urkaya N, Kanık A, Dirlik M

A randomised study comparing systemic transdermal treatment and local application of glyceryl trinitrate ointment in the management of chronic anal fissura.

Eur J Surg Suppl 588;18-22, 2003.

19- Ozden TA, Uzun H, Bohloli M, Toklu AS, Paksoy M, Simsek G, DurakH, Issever H, Ipek T

The effects of hyperbaric oxygen treatment on oxidant and antioxydants levels during liver regeneration in rats.

Tohoku J Exp Med 203(4);253-65, 2004.

Atıf: Weaver, Lindell K.

Hyperbaric oxygen therapy for carbon monoxide poisoning

Undersea And Hyperbarıc Medıcıne Volume: 41 Issue: 4 Pages: 339-354 2014

Atıf: Margarido, Maria Rita; Garcia da Silveira, Marina Rodrigues; Vanni, Jose Carlos; et al.

Hyperoxic preconditioning in partial liver ischemia

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 29 Supplement: 1 Pages: 19-23 2014

Atıf: da Silva Caldeira, Diego Elias; Garcia da Silveira, Marina Rodrigues; Rodrigues Alves Margarido, Maria Rita; et al.

Effect of hyperbaric hepatic hyperoxia on the liver of rats submitted to intermittent ischemia/reperfusion injury

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 29 Supplement: 1 Pages: 24-28 2014

Atıf: Garcia da Silveira, Marina Rodrigues; Margarido, Maria Rita; Vanni, Jose Carlos; et al.

Effects of hyperbaric oxygen therapy on the liver after injury caused by the hepatic ischemia-reperfusion process

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 29 Supplement: 1 Pages: 29-33 2014

Atıf: Losada, Daniele Moraes; Chies, Agnaldo Bruno; Feres, Omar; et al.

Effects of hyperbaric oxygen therapy as hepatic preconditioning in rats submitted to hepatic ischemia/reperfusion injury

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 29 Supplement: 2 Pages: 61-66 2014

Atıf: Lima Paulo, Marcela Souza; Barbosa dos Santos, Filipy Taifson; Rocha, Polyanna Gonalves; et al.

Immunoexpression of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in spleen of splenectomized rats with preservation of inferior pole, submitted to hyperbaric oxygenation

Gonalves; et al.

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 28 Issue: 10 Pages: 691-695 2013

Atıf: Sayao Filho, Rogerio Heggendorn; Perini, Marcos Vinicius; Cruz, Jose Arnaldo; et al.

Superoxid dismutase activity in portal vein endothelium after partial liver resection

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 28 Issue: 9 Pages: 646-651 2013

Atıf: Tian, XiaoQiang; Zhang, LiDa; Wang, JingMei; et al.

The possible protective mechanism of Hyperbaric oxygen (HBO) in memory impairments induced by A beta(25-35) in rats

Central European Journal Of Medıcıne Volume: 8 Issue: 4 Pages: 468-475 2013

Atıf: Tian, XiaoQiang; Zhang, LiDa; Wang, JingMei; et al.

The protective effect of hyperbaric oxygen and Ginkgo biloba extract on A beta 25-35-induced oxidative stress and neuronal apoptosis in rats

Behavıoural Braın Research Volume: 242 Pages: 1-8 2013

Atıf: Losada, Daniele Moraes; Jordani de Souza, Maria Eliza; Jordani, Maria Cecilia; et al.

Hyperbaric oxygen therapy and ischemia and reperfusion. A valuable association to attenuate ischemic lesion and hepatic reperfusion

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 28 Issue: 2 Pages: 126-130 2013

Atıf: da Silva Caldeira, Diego Elias; Jordani Souza, Maria Eliza; Jordani Gomes, Maria Cecilia; et al.

Effects of hyperbaric oxygen (HBO), as pre-conditioning in liver of rats submitted to periodic liver ischemia/reperfusion

Acta Cırurgıca Brasıleıra Volume: 28 Supplement: 1 Pages: 66-71 2013

Atıf: Fuccio, Lorenzo; Guido, Alessandra; Andreyev, H. Jervoise N.

Management of Intestinal Complications in Patients With Pelvic Radiation Disease

Clınıcal Gastroenterology And Hepatology Volume: 10 Issue: 12 Pages: 1326-+ 2012

Atıf: Ayvaz, Suleyman; Aksu, Burhan; Kanter, Mehmet; et al.

Preventive effects of hyperbaric oxygen treatment on glycerol-induced myoglobinuric acute renal failure in rats

Journal Of Molecular Hıstology Volume: 43 Issue: 2 Pages: 161-170 2012

Atıf: Giannone, Ferdinando A.; Trere, Davide; Domenicali, Marco; et al.

An Innovative Hyperbaric Hypothermic Machine Perfusion Protects the Liver from Experimental Preservation Injury

Scıentıfıc World Journal Pages: 1-9 Article Number: 573410 2012

Atıf: Wang, Ray-Yau; Chang, Heng-Chih; Chen, Chun-Hao; et al.

Effects of hyperbaric oxygenation on oxidative stress in acute transient focal cerebral ischemic rats

European Journal Of Applıed Physıology Volume: 112 Issue: 1 Pages: 215-221 2012

Atıf: Topuz, Kivanc; Colak, Ahmet; Cemil, Berker; et al.

Combined Hyperbaric Oxygen and Hypothermia Treatment on Oxidative Stress Parameters after Spinal Cord Injury: An Experimental Study

Archıves Of Medıcal Research Volume: 41 Issue: 7 Pages: 506-512 2010

Atıf: Stiegler, Philipp; Matzi, Veronika; Pierer, Eve; et al.

Creation of a prevascularized site for cell transplantation in rats

Xenotransplantatıon Volume: 17 Issue: 5 Pages: 379-390 2010

Atıf: Selvendiran, Karuppaiyah; Kuppusamy, M. Lakshmi; Ahmed, Shabnam; et al.

Oxygenation inhibits ovarian tumor growth by downregulating STAT3 and cyclin-D1 expressions

Cancer Bıology & Therapy Volume: 10 Issue: 4 Pages: 386-390 2010

Atıf: Edwards, Melissa L.

Hyperbaric oxygen therapy. Part 2: application in disease

Journal Of Veterınary Emergency And Crıtıcal Care Volume: 20 Issue: 3 Pages: 289-297 2010

Atıf: Uzun, Mehmet Ali; Koksal, Neset; Aktas, Suat; et al.

The effect of ursodeoxycholic acid on liver regeneration after partial hepatectomy in rats with non-alcoholic fatty liver disease

Hepatology Research Volume: 39 Issue: 8 Pages: 814-821 2009

Atıf: Firat, Ozgur; Kirdok, Ozgur; Makay, Ozer; et al.

Can hyperbaric oxygenation decrease doxorubicin hepatotoxicity and improve regeneration in the injured liver?

Journal Of Hepato-Bılıary-Pancreatıc Surgery Volume: 16 Issue: 3 Pages: 346-352 2009

Atıf: Ren, Ping; Kang, ZhiMing; Gu, GuoJun; et al.

Hyperbaric oxygen preconditioning promotes angiogenesis in rat liver after partial hepatectomy

Lıfe Scıences Volume: 83 Issue: 7-8 Pages: 236-241 2008

Atıf: Suehiro, Taketoshi; Shimura, Tatsuo; Okamura, Kaori; et al.

The effect of hyperbaric oxygen treatment on postoperative morbidity of left lobe donor in living donor adult liver transplantation

Hepato-Gastroenterology Volume: 55 Issue: 84 Pages: 1014-1019 2008

Atıf: Sonmez, Alper; Yilmaz, Mahmut Ilker; Korkmaz, Ahmet; et al.

Hyperbaric oxygen treatment augments the efficacy of cilazapril and simvastatin regimens in an experimental nephrotic syndrome model

Clınıcal And Experımental Nephrology Volume: 12 Issue: 2 Pages: 110-118 2008

Atıf: Kahraman, Serdar; Duz, Bulent; Kayali, Hakan; et al.

Effects of methylprednisolone and hyperbaric oxygen on oxidative status after experimental spinal cord injury: A comparative study in rats

Neurochemıcal Research Volume: 32 Issue: 9 Pages: 1547-1551 2007

Atıf: Wang, T.; Shankar, K.; Ronis, M. J.; et al.

Mechanisms and outcomes of drug- and toxicant-induced liver toxicity in diabetes

Crıtıcal Revıews In Toxıcology Volume: 37 Issue: 5 Pages: 413-459 2007

Atıf: Calvert, John W.; Cahill, Julian; Zhang, John H.

Hyperbaric oxygen and cerebral physiology

Neurologıcal Research Volume: 29 Issue: 2 Pages: 132-141 2007

Atıf: Rossignol, Daniel A.

Hyperbaric oxygen therapy might improve certain pathophysiological findings in autism

Medıcal Hypotheses Volume: 68 Issue: 6 Pages: 1208-1227 2007

Atıf: Aydinoz, Seed; Uzun, Gunalp; Cermik, Hakan; et al.

Effects of different doses of hyperbaric oxygen on cisplatin-induced nephrotoxicity

Renal Faılure Volume: 29 Issue: 3 Pages: 257-263 2007

Atıf: Gurer, A.; Ozdogan, M.; Gomceli, I.; et al.

Hyperbaric oxygenation attenuates renal ischemia-reperfusion injury in rats

Conference: 1st World Transplant Congress (WTC 2006) Location: Boston, MA Date: Jul 23-27, 2006 Sponsor(s): Transplantat Soc; Amer Soc Transplantat; Amer Soc Transplan Surg

Transplantatıon Proceedıngs Volume: 38 Issue: 10 Special Issue: SI Pages: 3337-3340 2006

Atıf: Guimaraes, F. A. G.; Taha, M. O.; Simoes, M. J.; et al.

Apoptosis and nuclear proliferation in rat small bowel submitted to hypothermic hyperbaric oxygenation for preservation

Conference: 10th International Symposium on Small Bowel Transplantation Location: Brussels, Belgıum Date: Jun 30-Jul 02, 2005

Transplantatıon Proceedıngs Volume: 38 Issue: 6 Pages: 1876-1878 2006

Atıf: Xiao, X. M.; Ye, Z. H.; Long, Y.; et al.

The effects of hyperbaric oxygen treatment on lipid peroxidation of pregnant rabbits and their fetus during late pregnancy.

Undersea & Hyperbarıc Medıcıne Volume: 33 Issue: 4 Pages: 299-303 2006

Atıf: Atasoyu, EM; Yildiz, S; Cimsit, M; et al.

Investigation of the effect of hyperbaric oxygen on experimental cyclosporine nephrotoxicity

Basıc & Clınıcal Pharmacology & Toxıcology Volume: 98 Issue: 2 Pages: 150-154 2006

Atıf: Domitrovic, R; Milin, C; Radosevic-Stasic, B

Liver fatty acid and element changes after partial hepatectomy in mice fed olive oil- and corn oil-enriched diets

Bıologıcal Trace Element Research Volume: 109 Issue: 1 Pages: 61-74 2006

Atıf: Rossignol, DA; Rossignol, LW

Hyperbaric oxygen therapy may improve symptoms in autistic children

Medıcal Hypotheses Volume: 67 Issue: 2 Pages: 216-228 2006

Atıf: Yilmaz, Mahmut Iiker; Korkmaz, Ahmet; Kaya, Ayper; et al.

Hyperbaric oxygen treatment augments the efficacy of a losartan regime in an experimental nephrotic syndrome model

Nephron Experımental Nephrology Volume: 104 Issue: 1 Pages: E15-E22 2006

Atıf: Ozdogan, M; Ersoy, E; Dundar, K; et al.

Beneficial effect of hyperbaric oxygenation on liver regeneration in cirrhosis

Journal Of Surgıcal Research Volume: 129 Issue: 2 Pages: 260-264 2005

Atıf: Somuncu, S; Cakmak, M; Erdogan, S; et al

Trapidil, an inhibitor for phosphodiesterase and platelet-derived-growth factor, ameliorates corrosive esophageal burn in rats

Tohoku Journal Of Experımental Medıcıne Volume: 207 Issue: 3 Pages: 203-208 2005

Atıf: Sminia, P; Mayer, R; Van der Kleu, A; et al.

Recent progress in defining mechanisms and potential targets for prevention of normal tissue injury after radiation therapy: In regard to Anscher et al. (Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62 : 255-259)

Internatıonal Journal Of Radıatıon Oncology Bıology Physıcs Volume: 63 Issue: 2 Pages: 649-650 2005

Atıf: Mas, N; Isik, AT; Mas, MR; et al.

Hyperbaric oxygen-induced changes in bacterial translocation and acinar ultrastructure in rat acute necrotizing pancreatitis

Journal Of Gastroenterology Volume: 40 Issue: 10 Pages: 980-986 2005

20- Yavuz N, Ipek T

Laparoscopic repair of ventral and incisional hernias: Our experience in 150 patients.

Journal of Laparoendoscopic&advanced Surgical Techniques 15 (6): 601-605 Dec 2005.

Atıf: Earle, David B.; McLellan, Jennifer A.

Repair of Umbilical and Epigastric Hernias

Surgıcal Clınıcs Of North Amerıca Volume: 93 Issue: 5 Pages: 1057- 2013

Atıf: Brown, Rodger H.; Subramanian, Anuradha; Hwang, Cindy S.; et al.

Comparison of infectious complications with synthetic mesh in ventral hernia repair

Amerıcan Journal Of Surgery Volume: 205 Issue: 2 Pages: 182-187 2013

Atıf: Banerjee, Ambar; Beck, Catherine; Narula, Vimal K.; et al.

Laparoscopic ventral hernia repair: Does primary repair in addition to placement of mesh decrease recurrence?

Conference: Annual Meeting of the Society-of-American-Gastrointestinal-and-Endoscopic-Surgeons (SAGES) Location: San Antonio, TX Date: Mar 30-Apr 02, 2011 Sponsor(s): Soc Amer Gastrointestinal & Endoscop Surg (SAGES)

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 26 Issue: 5 Pages: 1264-1268 2012

Atıf: Brill, Jason B.; Turner, Patricia L.

Long-Term Outcomes with Transfascial Sutures versus Tacks in Laparoscopic Ventral Hernia Repair: A Review

Amerıcan Surgeon Volume: 77 Issue: 4 Pages: 458-465 2011

Atıf: Solomon, T. A.; Wignesvaran, Padma; Chaudry, Mohammed A.; et al.

A retrospective audit comparing outcomes of open versus laparoscopic repair of umbilical/paraumbilical herniae

Conference: SAGES Annual Meeting Location: Phoenix, AZ Date: Apr 22-24, 2009

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 24 Issue: 12 Pages: 3109-3112 2010

Atıf: By: Luis Aguayo-Albasini, Jose; Moreno-Egea, Alfredo; Antonio Torralba-Martinez, Jose

The labyrinth of composite prostheses in ventral hernias

Cırugıa Espanola Volume: 86 Issue: 3 Pages: 139-146 2009

Atıf: By: Kim, W. B.; Kim, J.; Boo, Y. J.; et al.

Successful vaginal delivery following laparoscopic abdominal wall reconstruction in an adult survivor of an omphalocele without prior surgical repair: report of a case

Hernia Volume: 13 Issue: 4 Pages: 431-434 2009

Atıf: Hilling, Denise E.; Koppert, Linetta B.; Keijzer, Richard; et al.

Laparoscopic correction of umbilical hernias using a transabdominal preperitoneal approach: results of a pilot study

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 23 Issue: 8 Pages: 1740-1744 2009

Atıf: Osifo, O. D.; Efobi, A. C.

Challenges of giant ventral hernia repair in children in an African tertiary care center with limited resources

Hernıa Volume: 13 Issue: 2 Pages: 143-147 2009

Atıf: Saber, A. A.; Elgamal, M. H.; Rao, A. J.; et al.

A simplified laparoscopic ventral hernia repair: the scroll technique

Surgıcal Endoscopy And Other Interventıonal Technıques Volume: 22 Issue: 11 Pages: 2527-2531 2008

Atıf: Gananadha, Sivakumar; Samra, Jaswinder S.; Smith, Garett S.; et al.

Laparoscopıc Eptfe Mesh Repaır Of Incısıonal And Ventral Hernıas

Anz Journal Of Surgery Volume: 78 Issue: 10 Pages: 907-913 2008

Atıf: Misiakos, Evangelos P.; Machairas, Anastasios; Patapis, Paul; et al.

Laparoscopic ventral hernia repair: Pros and cons compared with open hernia repair

Conference: EuroAmerican Multispecialty Summit 3 on Laparoscopy and Minimally Invasive Surgery Location: Orlando, FL Date: Feb 21-24, 2007

Jsls-Journal Of The Socıety Of Laparoendoscopıc Surgeons Volume: 12 Issue: 2 Pages: 117-125 2008

Atıf: Carlson, M. A.; Frantzides, C. T.; Shostrom, V. K.; et al.

Minimally invasive ventral herniorrhaphy: an analysis of 6,266 published cases

Conference: Annual Meeting of the American-Hernia-Society Location: Hollywood, FL Date: Mar 07-10, 2007Sponsor(s): Amer Hernia Soc

Hernıa Volume: 12 Issue: 1 Pages: 9-22 2008

 

21- Bohloli M, Uzun H, Aytac E, Toklu AS, Paksoy M, Durak H, İpek T

Hyperbaric Oxygen (HBO) Therapy after Partial Hepatectomy: An Experimental Study on Oxidative Stres in Rats. Scand.J.Lab.Anim.Sci. 34; 131-140,2007.

Atıf: Celikezen, Fatih Caglar; Turkez, Hasan; Togar, Basak; et al

Dna Damagıng And Bıochemıcal Effects Of Potassıum Tetraborate .

Exclı Journal Volume: 13 Pages: 446-450 2014

Atıf: Ince, Sinan; Keles, Hikmet; Erdogan, Metin; et al.

Protective effect of boric acid against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in mice

Drug And Chemıcal Toxıcology Volume: 35 Issue: 3 Pages: 285-292 2012

Atıf: Keles, Hikmet; Ince, Sinan; Kucukkurt, Ismail; et al.

The effects of Feijoa sellowiana fruits on the antioxidant defense system, lipid peroxidation, and tissue morphology in rats

Pharmaceutıcal Bıology Volume: 50 Issue: 3 Pages: 318-325 2012

Atıf: Cingi, Cenker Cagri; Baser, Durmus Fatih; Karafakioglu, Yasemin Sunucu; et al.

Stress Response in Dairy Cows Related to Rectal Examination

Acta Scıentıae Veterınarıae Volume: 40 Issue: 3 Article Number: 1053 2012

Atıf: Kucukkurt, I.; Ince, S.; Enginar, H.; et al.

Protective effects of Agrostemma githago L. and Saponaria officinalis L. extracts against ionizing radiation-induced oxidative damage in rats

Revue De Medecıne Veterınaıre Volume: 162 Issue: 6 Pages: 289-296 2011

Atıf: Fidan, A. F.; Pamuk, K.; Ozdemir, A.; et al.

Effects of dehorning by amputation on oxidant-antioxidant status in mature cattle

Revue De Medecıne Veterınaıre Volume: 161 Issue: 11 Pages: 502-508 2010

Atıf: Fidan, A. F.; Cingi, C. C.; Karafakioglu, Y. S.; et al.

The Levels of Antioxidant Activity, Malondialdehyde and Nitric Oxide in Cows Naturally Infected with Neospora caninum

Journal Of Anımal And Veterınary Advances Volume: 9 Issue: 12 Pages: 1707-1711 2010

Atıf: Keles, Hikmet; Fidan, A. Fatih; Cigerci, I. Hakki; et al.

Increased DNA damage and oxidative stress in chickens with Natural Marek’s Disease

Veterınary Immunology And Immunopathology Volume: 133 Issue: 1 Pages: 51-58 2010

Atıf: Karafakioglu, Yasemin S.; Aslan, Recep

Taurine Prevents Nonylphenol-Induced Oxidative Stress in Rats

Journal Of Anımal And Veterınary Advances Volume: 9 Issue: 1 Pages: 37-43 2010

Atıf: Ince, Sinan; Kucukkurt, Ismail; Cigerci, Ibrahim Hakki; et al.

The effects of dietary boric acid and borax supplementation on lipid peroxidation, antioxidant activity, and DNA damage in rats

Journal Of Trace Elements In Medıcıne And Bıology Volume: 24 Issue: 3 Pages: 161-164 2010

Atıf: Fidan, A. Fatih; Cigerci, I. Hakki; Baysu-Sozbilir, Nalan; et al.

The Effects of the Dose-dependent gamma-hexachlorocyclohexane (Lindane) on Blood and Tissue Antioxidant Defense Systems, Lipid Peroxidation and Histopathological Changes in Rats

Journal Of Anımal And Veterınary Advances Volume: 7 Issue: 11 Pages: 1480-1488 2008

Atıf: Kampmann, N. C.; Gade, L. P.; Davis, J. B.; et al.

Globalisation and changes in focus on laboratory animal science sub-disciplines over time

Scandınavıan Journal Of Laboratory Anımal Scıence Volume: 34 Issue: 4 Pages: 231-238 2007

22- Polat E, Aslan M, Cakan H, Saribas S, Ipek T, Kocazeybek B

The effects of albendazole and povidone iodine for hydatid cysts protoscoleces, in vitro and –vivo.

African Journal of Microbiology Research 3 (11), 743-746, 2009

 

23- Ipek T, Eyuboglu E, Ozben V

Partial splenic infarction as a complication of laparoscopic floppy Nissen fundoplication.

Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 20;4: 333-337, 2010.

Atıf: Odabasi, Mehmet; Abuoglu, Haci Hasan; Arslan, Cem; et al.

Asymptomatic Partial Splenic Infarction In Laparoscopic Floppy Nissen Fundoplication And Brief Literature Review

Internatıonal Surgery Volume: 99 Issue: 3 Pages: 291-294 2014

Atıf: Mhuircheartaigh, Jennifer Ni; Abedin, Sami; Bennett, Andrew E.; et al.

Imaging Features of Bariatric Surgery and Its Complications

Semınars In Ultrasound Ct And Mrı Volume: 34 Issue: 4 Pages: 311-324 2013

Atıf: Feussner, H.; Wilhelm, D.

Antireflux operations. Indications and techniques

Chırurg Volume: 84 Issue: 4 Pages: 339-348 2013

Atıf: Akin, Kayihan; Kosehan, Dilek; Cengiz, Aysun Yakut; et al.

Splenic infarction following conventional open gastrectomy in patients with gastric malignancy: a CT-based study

Abdomınal Imagıng Volume: 37 Issue: 4 Pages: 609-615 2012

Atıf: Niebisch, Stefan; Fleming, Fergal J.; Galey, Kelly M.; et al.

Perioperative Risk of Laparoscopic Fundoplication: Safer than Previously Reported-Analysis of the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program 2005 to 2009

Conference: 119th Scientific Session of the Western-Surgical-Association Location: Tucson, AZ Date: NOV, 2011Sponsor(s): Western Surg Assoc

Journal Of The Amerıcan College Of Surgeons Volume: 215 Issue: 1 Pages: 61-68 2012

Atıf: Stamou, Konstantinos M.; Menenakos, Evangelos; Gomatos, Ilias P.; et al.

Clinical Implications of Sleeve Gastrectomy as a Source of Spleen Infarction or Ischemia

Obesıty Surgery Volume: 21 Issue: 10 Pages: 1490-1493 2011

Atıf: Ielpo, Benedetto; Martin, Pedro; Vazquez, Ricardo; et al.

Long-term Results of Laparoscopic Nissen Fundoplication With or Without Short Gastric Vessels Division

y: Ielpo, Benedetto; Martin, Pedro; Vazquez, Ricardo; et al.

Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques Volume: 21 Issue: 4 Pages: 267-270 2011

24- Carkman S, Ozben V, Durak H, Karabulut K, Ipek T

Isolated abdominal wall actinomycosis with an intrauterine contraceptive device: a case report and review of the relevant literature.

Case Reports in Medicine 2010

25- Eyuboglu E, Ipek T

Laparoscopic Floppy Nissen Fundoplication: 16 years of experience from the Historical Clinic of Rudolph Nissen

Hepato-Gastroenterology 58(110-111): 1607-10, 2011

Atıf: Feussner, H.; Wilhelm, D.

Antireflux operations. Indications and techniques

Chırurg Volume: 84 Issue: 4 Pages: 339-348 2013

26- Eyuboglu E, Ipek T, Atasoy D

Single-Port Laparoscopic Floppy Nissen Fundoplication: A Novel Technique with the Aid of the Cerrahpasa Retractor

Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 6,: 2011.

Atıf: Surjan, Rodrigo C. T.; Makdissi, Fabio F.; Machado, Marcel Autran C

A New Technique for Liver Retraction During Single-Port Laparoscopic Surgery

Journal Of Laparoendoscopıc & Advanced Surgıcal Technıques Volume: 24 Issue: 1 Pages: 35-37 2014

27- Polat E, Cakan H, Aslan M, Sirekbasan S, Kutlubay Z, Ipek T, Ozbilgin A.

Detection of anti-leishmanial effect of the Lucilia sericata larval secretions in vitro and in vivo on Leishmania tropica: First work

Experimental Parasitology Volume: 132 Issue: 2 Pages: 129-134 2012

Atıf: Inceboz, Tonay; Lambrecht, Fatma Yurt; Eren, Mine Sencan; et al

Evaluation of I-131-Pentamidine for scintigraphy of experimentally Leishmania tropica-infected hamsters

Journal Of Drug Targetıng Volume: 22 Issue: 5 Pages: 416-420 2014

Atıf: Sherman, Ronald A.

Mechanisms of Maggot-Induced Wound Healing: What Do We Know, and Where Do We Go from Here?

Evıdence-Based Complementary And Alternatıve MEDICINE Article Number: 592419 2014

Ulusal Kongre Bildirileri

1- Göksoy E, İpek T, Durgun V, Kapan M

Özofagus varis kanamalarında acil özofageal transeksiyon.

 1. Uluslararası katılımlı hepato-pankreato-bilier cerrahi günleri 23-24 Eylül 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 8-9.

2- Ersan Y, İpek T, Ertürk S, Yardımcı H

Erişkindeki kabakulak enfeksiyonu sonrası gelişen akut pankreatit.

 1. Uluslararası katılımlı hepato-pankreato-bilier cerrahi günleri 23-24 Eylül 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 19-20.

3- Ersan Y, İpek T, Kapan M, Karayiğit C

Pankreatite bağlı psödokistlerin cerrahi tedavisi sonrası gelişen multibl komplikasyonlar.

 1. Uluslararası katılımlı hepato-pankreato-bilier cerrahi günleri 23-24 Eylül 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 20.

4- İpek T, Akaydın M, Çelik V, Özyeğin A

Yatay ve dikey üst karın kesilerinin solunum işlevleri üzerine etkileri.

 1. Tıp Kurultayı, 12-16 Ekim 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 170-

171.

5- İpek T, Ulualp K, Eyüboğlu E, Aydemir I

İnternal hemoroidlerin lastik band ligasyonu ile tedavisi.

 1. Tıp Kurultayı, 12-16 Ekim 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 172-

173.

6- Ersan Y, Ertürk S, Yüceyar S, Yiğitbaşı R, İpek T

İlginç klinik seyir gösteren bir crohn olgusu.

 1. Tıp Kurultayı, 12-16 Ekim 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 177-178.

7- İpek T, Durgun V, Hamzaoğlu İ, Şirin F

Erişkinlerde Dolikokolon.

Ulusal Cerrahi Kongresi’ 94, 9-13 Haziran 1994, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 216.

8- Şirin F, İpek T, Yiğitbaşı R, Zengin K

Akalazyada Tedavi Seçenekleri ve Kliniğimizin Uygulaması.

Ulusal Cerrahi Kongresi’ 94, 9-13 Haziran 1994, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 232.

9- İpek T, Yılmaz E, Kayabaşı B, Çarkman S, Apaydın B, Eyüboğlu E

Cerrahi hastalarda ve sağlık personelinde AIDS, Hepatit ve Sifiliz Taraması.

 1. Türkiye AIDS Kongresi 21-24 Mart 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 76-77.

10- İpek T, Aydemir İ, Paksoy M, Eyüboğlu E, Çolak T

Kolorektal poliplerde cerrahi uygulamalarımız.

 1. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya. Türk Onkoloji Dergisi 10; 88, 1995.

11- İpek T, Şirin F, Kapan M, Paksoy M

Kolorektal Karsinomlar: Cerrahi Uygulanan 1047 Hastanın Retrospektif İncelenmesi.

 1. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1995,

Belek-Antalya. Bildiri Özet Kitabı: 108.

12- Eyüboğlu E, İpek T, Oral C, Çarkman S, Kayabaşı B, Alemdaroğlu K Ekstraperitoneal Laparoskopik Fıtık Tamiri: Kasık Fıtığı Olgularında Uygulamalarımız.

 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül

1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 16.

13- Eyüboğlu E, İpek T, Çarkman S, Kayabaşı B, Ulualp K, Taşkın M

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon: İlk Uygulamalarımız.

 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül

1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 51.

14- İpek T, Kapan M, Şirin F, Köksal H, Çolak T

Portal hipertansiyonlu olgularımızda elektif cerrahi uygulamalarımız.

 1. Uluslararası Katılımlı Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Günleri, 21-22 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı: 16.

15- Kalafat H, Yiğitbaşı R, Hamzaoğlu İH, İpek T

Parsiyel Obstrüksiyona Neden Olan Prepilorik Yerleşimli Heterotopik Pankreas Kisti.

XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri 25-30 Eylül 1995, İzmir. Kongre Özet Bildiri Kitabı: 158.

16- İpek T, Paksoy M, Özçelik F, Aydemir I

Memede primer pure skuamöz hücreli karsinom olgusu.

 1. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 19-21 Ekim 1995, İstanbul.

Kongre Özet Kitabı: 20.

17- Paksoy M, İpek T, Çarkman S, Özçelik F, Aydemir İ, Cebeci H

Karaciğer hidatik kistinin cerrahi tedavisi: 263 olgunun analizi.

Ulusal Cerrahi Kongresi’96 15-19 Mayıs 1996, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 41-42.

18- Çarkman S, İpek T, Paksoy M, Kayabaşı B, Eyüboğlu E

Erkekte meme kanseri.

Ulusal Cerrahi Kongresi’96 15-19 Mayıs 1996, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 60.

19- Eyüboğlu E, İpek T

Safra Yoluna Açılan Hidatik Kistin Laparoskopik Tedavisi

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, İzmir. Kongre Özet Kitabı: 112

20- Paksoy M, Çelrmli ÜY, İpek T

Low anterior rezeksiyon uygulanan rektum kanserli hastalarda elle ve stapler ile anastomoz tekniklerinin karşılaştırmalı analizi

VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 13-16 Eylül 1999, Kemer-Antalya. Kongre Özet Kitabı:160

 • İpek T,

Serbest Bildiri Oturum Başkanlığı

 1. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, Oturum 48.
 • Baca B, Kılıç İ, Zengin K, Çarkman S, Sarıbeyoğlu K, Şen B, İpek T, Şirin F,

Mekanik İntestinal Obstrüksiyon ve Perforasyona Neden Olan Kolorektal Tümörlerde Acil Cerrahi Yaklaşım: Retrospektif Klinik Çalışma.

 1. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, Özet Kitabı: 107.
 • Sarıbeyoğlu K, Baca B, Zengin K, Onur E, Çarkman S, , Şen B, İpek T, Eyüboğlu E,

Acil Fıtık Cerrahisinde Cerrahpaşa Deneyimi

 1. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, Özet Kitabı: 84.
 • Baca B, Kol E, Sarıbeyoğlu K, Çarkman S, Zengin K, Pekmezci S, İpek T, Eyüboğlu E

Boğulmuş fıtıkların laparoskopik tedavisi

2.Ulusal fıtık kongresi, Antalya, 17-20 mayıs 2007, Abstrakt: S8

 • İğci A, İpek T,

Hiatus Fıtığı I,

2.Ulusal fıtık kongresi, Antalya, 17-20 mayıs 2007, Oturum VIII.

26- İpek T

Nükslerin Önlenmesi, Hiatus Fıtığı II

2.Ulusal fıtık kongresi, Antalya, 17-20 mayıs 2007, Oturum X.

27- İpek T

GÖR kliniği ve tanı yöntemleri.

 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 1-4 Temmuz 2007.
 • Baca B, Kol E,Sarıbeyoğlu K, Çarkman S,Zengin K,Pekmezci S, İpek T, Eyüboğlu E

Boğulmuş Fıtıkların Laparoskopik Cerrahisi.

 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 1-4 Temmuz 2007, S14.
 • Kol E, Baca B, Pekmezci S, Çarkman S, Zengin K, İpek T, Eyüboğlu E

Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Amaçlı Laparoskopi: 96 Olguluk Seri.

 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 1-4 Temmuz 2007, S17.
 • İpek T

Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi.

 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 1-4 Temmuz 2007.

 

31- Polat E, Aslan M, Çakan H, Kocazeybek B, İpek T

Povidin İyot ve Albendazol’ün Hidatik Kist Protoskoleksleri Üzerine Etkisinin in-vitro ve in-vivo Olarak Araştırılması

 1. Ulusal Parazitoloji Kongresi 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp. Kongre Özet Kitabı:182-183

32- İpek T, Ersoy E, Tırnaksız B,

Laparoskopik reflü cerrahisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Günleri-3, Ankara,23-24 Kasım 2007.

33- İpek T,

Morbid obezite reflü hastalığının sebebimidir? Tedavi çözümleri ne olmalıdır? Obezite cerrahisi ve tedavisi 1. sempozyumu, İstanbul, 19-20 Kasım 2007.

34- İpek T,

GÖRH: Ne kadar fundoplikasyon?

1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi Girne-Kıbrıs, 30 Nisan-03 Mayıs 2009.

35- İpek T,

Robotik Cerrahi

1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi Girne-Kıbrıs, 30 Nisan-03 Mayıs 2009.

36- İpek T,

2.Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi, Antalya, 23-26 Eylül 2009

37- İpek T,

Laparoskopik hiatus cerrahisinde komplikasyonlar, sonuçlar

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 28-31 Ekim 2009.

38- İpek T,

Ameliyat-Nüks olguda laparoskopik girişim; Re-do:

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 28-31 Ekim 2009.

39- İpek T,

Transanal endoskopik mikrocerrahi (TEM): T1N0 adenokarsinom olgu sunumu

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 28-31 Ekim 2009.

 

40- İpek T, Eyüboğlu E, Çarkman S, Özben V

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu sırasında oluşan parsiyel dalak enfarktlarındaki tecrübelerimiz

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 28-31 Ekim 2009, p.102-103.

41- İpek T,Eyüboğlu E, Atasoy D

SILS port ile tek delikten laparoskopik kolesistektomi:video sunumu

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 28-31 Ekim 2009, p.137.

42- Polat E,Çakan H, Çalışkan R, Kondakçı GO, Darı S, İpek T,

Lucilia sericata’nın Larvalarının kronik yaralarda uygulanması

16.Ulusal Parazitoloji Kongresi 1-7 Kasım 2009, Adana, p.83-85.

43- İpek T,

Laparoskopik Nissen-Toupet fundoplikasyon

 1. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.50.

44- Eyüboğlu E, İpek T, Atasoy D,

Transumblikal Tek Porttan Laparoskopik Floppy Nissen Fundoplikasyonu: Yeni Teknik.

 1. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.102.

45- Eyüboğlu E, İpek T, Atasoy D,

Gastroözofageal reflü hastalığında Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu deneyimlerimiz: Özofageal manometri’nin yeri.

 1. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.186.

46- İpek T

GÖRH ve alt özofagus patolojileri. Laparoskopik gastroözofageal reflü cerrahisi “video temelli eğitim programı”.

10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan İstanbul 2011.

47- İpek T

Laparoskopik antireflü cerrahisi. Teknik farklılıklar ve püf noktaları.

10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan İstanbul 2011.

48- Eyuboğlu E, İpek T

Laparoskopik endo-organ gastrik tümör eksizyonu.

10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan İstanbul 2011.

49- İpek T

TEM Nasıl yapıyorum?

XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya

 • Aydın MA, Akyol H, Ziylan E, İpek T, Eyüboğlu E

Akut batın oluşturan nadir bir olgu; Torsiyone parasitik Leiomyoma. Laparoskopi ile tanı ve tedavisi.

 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 3, Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi 21-24 Eylül 2011 Antalya

51- İpek T,

Hiatus anatomisi, hiatal fıtık gelişimi ve tipleri

 1. Ulusal Fıtık Kongresi, 12-15 Ekim 2011, Antalya

52- İpek T, Eyüboğlu E, Atasoy D, Ziylan E, Aydın MA, Akyol H

Midenin adenokanser dışı lezyonlarında minimal invazif tedavi yöntemleri: Video sunumu

 1. Ulusal Cerrahi Kongresi,VS-12; 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

53- Eyüboğlu E, İpek T

Laparoskopi yardımlı Billroth I Radikal Distal Gastrektomi: D2 lenf nodu disseksiyonu, Video Sunumu

 1. Ulusal Cerrahi Kongresi,VS-14; 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

54- Eyüboğlu E, İpek T, Atasoy D, İlkova F

Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası stapler hattı kaçağı tedavisinde endoskopik covered stent uygulaması: olgu sunumu.

 1. Ulusal Cerrahi Kongresi,PB-726; 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

55- Polat E, Çakan H, Sirekbasan S, İpek T, Karakullukçu A, Çepni İ

Ameliyat ve amputasyon sonrası iyileşmeyen yaraların larvalar ile tedavisi

 1. Ulusal Cerrahi Kongresi,PB-179; 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

56- Polat E, Çakan H, Sirekbasan S, İpek T, Karakullukçu A, Akarırmak ZÜ

Klasik tedavi ile iyileşmeyen bası yaralarının larvalar ile tedavisi.

 1. Ulusal Cerrahi Kongresi,PB-184; 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

57- İpek T

LVFO: Geçmişten Bugüne Neler Değişti ?

 1. Ulusal Fıtık Kongresi 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

58- Ertem M, İpek T

Laparoskopik Hiatus Fıtığı Onarımı ve Antireflü Cerrahi: Forum

 1. Ulusal Fıtık Kongresi 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

59- İpek T

Antireflü ve Hiatal Herni Laparoskopik Cerrahisinde ; nüks, özellikli durumlar,Redo-cerrahi

Rize Genel Cerrahi Günleri 6-8 Eylül 2013, Ayder, Rize

60- İpek T

Laparoskopik Antireflü Cerrahisi; Erken ve Geç Komplikasyonlar

 1. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013, Türkbükü-Bodrum

61- İpek T

Zor-İkincil (Redo) Olgularda Yaklaşım ve Yama Kullanımı

 1. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013, Türkbükü-Bodrum

62- Akyol H, Aydın MA, Ziylan E, Eyüboğlu E, İpek T

Metaplastik Meme Karsinomu (Kondroid Diferansiasyon Gösteren Karsinom)

 1. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Antalya p.141

63- Aydın MA, Akyol H, Ziylan E, İpek T, Eyüboğlu E

Meme Kanserinde Lenf Nodu Tutulum Oranının Patolojik Prognostik Faktörlerle İlişkisi

 1. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Antalya p.145-6

64- Aydın MA, Akyol H, Ziylan E, İpek T, Eyüboğlu E

Transduodenal Pankreas Taşı Ekstirpasyonu

11.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Antalya p.58-9

65- İpek T

Vertikal Sleeve Gastrektomi: Nasıl Yaparım? (Video Sunumlu)

Morbid Obezite Cerrahi Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımlar, 21 Aralık 2013, Samsun

66- Akyol H, Aydın MA, Ziylan E, Eyüboğlu E, İpek T

Pilonidal Sinüs Hastalığı Tedavisinde VAC Kullanımı

19.Ulusal Cerrahi kongresi Nisan 2014, Antalya

67- Aydın MA, Taşkale MG, Akyol H, Ziylan E, Eyüboğlu E, İpek T

Primer Hiperparatiroidizm Hastalarımızın Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

19.Ulusal Cerrahi kongresi Nisan 2014, Antalya

68- Akyol H, Ziylan E , Aydın MA, Eyüboğlu E, İpek T

Superior Mezenterik Arter Sendromu (Wilkie’s Sendromu) Olgu Sunumu

19.Ulusal Cerrahi kongresi Nisan 2014, Antalya

69- Akyol H, Aydın MA, Ziylan E, Eyüboğlu E, İpek T

Meme Kanserinde Lenf Nodu Tutulumunu Etkileyen Faktörler

19.Ulusal Cerrahi kongresi Nisan 2014, Antalya

70- Akyol H, Ziylan E , Aydın MA, Eyüboğlu E, İpek T

Geniş Fornier Gangrenli Yaraya VAC Uygulanması. (Olgu Sunumu)

19.Ulusal Cerrahi kongresi Nisan 2014, Antalya

71- Akyol H, Ziylan E , Aydın MA, Eyüboğlu E, İpek T

Merkel Hücreli Karsinom (Olgu Sunumu)

19.Ulusal Cerrahi kongresi Nisan 2014, Antalya

72- Akyol H, Ziylan E, Aydın MA, Eyüboğlu ME, İpek T

Karaciğer kist hidatik hastalığında laparoskopi deneyimimiz

 1. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi 1-4 Nisan 2015, Antalya

73- Ziylan E, Akyol H, Aydın MA, Eyüboğlu ME, İpek T

Standart ile tek delikli laparoskopik kolesistektominin yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması

 1. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi 1-4 Nisan 2015, Antalya

74- Aydın MA , Akyol H, Ziylan E, Eyüboğlu ME, İpek T, Özgehan G

Tiroid İnce İğne Biopsisi Sonucu Hurthle Hücreli Neoplazm veya Foliküler Hücreli Neoplazm Olan Olguların Karşılaştırılması

 1. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2015 Antalya p.173

75- İpek T, Eyüboğlu E

Laparoskopik Hiatal Bölge Cerrahisi Sözlü Bildiri Oturumu

 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015 Antalya

76- İpek T

Laparoskopik Anti-reflü Cerrahi; Video Forum-2

 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015 Antalya

77- Eyüboğlu E, İpek T, Akyol H, Ziylan E, Aydın MA

Rektal Tümörlerin Laparoskopik Anterior Rezeksiyonunda Dokunun Transanal Doğal Yoldan (NOSE) çıkarılması Tekniği. Video Sunumu

 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015 Antalya

Uluslar Arası Kongre Bildirileri

 1. Özcan M, Taşpınar AH,İpek T, Ertürk S, Tortum O

Acute gastroduodenal ulcer perforations (An analysis of 622 cases).

XI Session Des Journees Medicales Balkaniques 25-27 Mai 1989,

Istanbul.

2- Özyeğin A, Kadıoğlu T,İpek T, Düren M

Factors determining postoperative stay of colorectal cancer patients

with radical surgery.

2ndMediterranean Surgical Congress 24-27 June 1989, Athens.

3- Ciçek Y, Öneş S, Gazioğlu E,İpek T, Carkman S, Taşçi H

Ectopic thyroid tissue below the diaphragm. Case report.

Eurosurgery 2nd European Congress of Surgery 2-5 June 1992, Brussels.

4- Sirin F,Ipek T, Alver O

Use of jejunal island flap for the repair of large duodenal defect

following resection of malignant duodenocolic fistula.

Eurosurgery Fourth European Congress of Surgery 25-29 October 1994, Berlin. Br J Surg 81(Suppl): 36, 1994.

5- Eyuboglu E, Kayabası B,Ipek T, Çarkman S, Sertel I

Hydatid cysts in the kidney and their surgical treatment.

Eurosurgery 94 Fourth European Congress of Surgery 25-29 October 1994, Berlin. Br J Surg 81(Suppl): 112, 1994.

6- Eyuboglu E,Ipek T,Ulualp KM, Aydemir I

Preliminary Experience with a Double-illumination Technique for Laparoscopic Left Colectomy.

2nd Asian Pacific Congress of Endoscopic Surgery 19th-23rd June 1995, Hong Kong. p.48.

7- Eyuboglu E,Ipek T, Carkman S, Kayabası B, Taskin M, Kurtaran AS

Extraperitoneal and Transperitoneal Laparoscopic Hernia Repair.

2nd Asian Pacific Congress of Endoscopic Surgery 19th-23rd June 1995, Hong Kong. p.72

8-İpek T,Korman U, Kayabası B, Eyüboglu E, Dervisoglu A

Closed Perforation of The Small Intestine Showing Continuity and The Diagnostic Role of Enteroclysis.

5th European Congress Of Surgery 15-18 November 1995, Barcelona. Br J Surg 82 (Suppl): 77-78, 1995.

9- Eyüboglu E,Ipek T,Carkman S, Alemdaroglu K

Totaly Extraperitoneal Laparoscopic Hernia Repair.

4thInternational Congress of The European Association for

Endoscopic Surgery (E.A.E.S.) 23-26 June 1996, Trondheim.

Surg Endosc 10: 573, 1996.

10- Eyuboglu E, Carkman S,Ipek T

Laparoscopic Repair of A Diaphragmatic (Morgagni) Hernia.

Elsa-Thailand Endosurgery Congress 27th- 30th October 1996, Thailand. Abstracts Book: 155.

11- Kapan M,Ipek T, Sirin F

Sclerosing Cholangitis Following The Surgical Treatment of Hydatid Disease of Liver.

European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary 8-12 June 1997, Hamburg. Abstracts Book: 78.

12- Paksoy M,Ipek T, Colak T, Eyuboglu E

Has An Ectopic Material Deleterious Effects In The Peritoneal Cavity After Laparoscopic Cholecystectomy?

European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary 8-12 June 1997, Hamburg. Abstracts Book: 165.

13- Paksoy M,Ipek T, Oral C, Aydemir I, Cebeci H

The effect of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) on bacterial translocation in the splenectomized rats.

37 th World Congress of Surgery 24-30 August 1997, Acapulco.

Abstract Book: 65.

14- Paksoy M,Ipek T, Eyuboglu E

Laparoscopic cholecystectomy in the elderly.

3rdWorld Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. May 24-28 1998, Madrid. HepatoGastroenterology Supl II.

Vol.45, May 1998, CCXCV.

15-Ipek T,Paksoy M, Colak T, Polat E, Uygun N

Effect of carbon dioxide pneumoperitoneum on bacteremia and severity of peritonitis in an experimental model.

6th World Congress of Endoscopic Surgery IFSES, 6th International Congress of the European Association of Endoscopic Surgery EAES 31 May-6 June 1998, Rome. Surg Endosc 12: 483, 1998.

16- Paksoy M,Ipek T, Aydemir I, Cebeci H

The influence of age on prognosis and management of patients with colorectal carcinoma.

Eurosurgery 98, 8th European Congress of Surgery July 1998, Budapest. Br J Surg 85: 128; 1998.

17- Koksal HM, Erdem L,İpek T et al.

Effects of 5-fluoro-uracil on liver regenerations and hepatic metabolism after partial hepatectomy in rats.

Journal of Hepatology 32: 169-169 Suppl. 2 2000.

18- Eyuboglu E,Ipek T, Carkman S

Laparoscopic resection of esophageal epiphrenic diverticulum

8 th European Association for Endoscopic Surgery International Congress June 28- July 1 2000, Nice-France. Abstract Book: P156

19- Eyüboglu E,Ipek T, Carkman S, Zengin K

Two different methods for the treatment of hydatic cysts that open into

the Bile ducts: Laparoscopic choledocotomy + T-tube drainage versus

ERCP + papillotomy.

9 th European Association for Endoscopic Surgery International

Congress 13-16 June 2001, Maastricht-The Netherlands. Abstract

Book: P156

 1. Ipek T,Eyuboglu E

Laparoscopic management of inferior lumbar hernia (Petit triangle hernia)

2nd International Hernia Congress London 19-21 June,2003.

 1. Yavuz N,Ipek T,As A, Kapan M, Eyuboglu E, Ergüney S

Laparoscopic repair of ventral and incisional hernias: our experince in 150 patients.

SAGES 2005, April 13-16, 2005 Fort Lauderdale, Florida. Abstract Book: 224

 1. Eyüboğlu E,Ipek T, Karatas A

The results of laparoscopic floppy nissen fundoplications: a study of one center

10th world congress of the endoscopic surgery, 14th EAES, 13-16 september 2006, Berlin. Abstract Book:268

 1. Eyüboğlu E,Ipek T, Karatas A, Selçuk D, Gençturk M

Local splenic infarction during laparoscopic nissen fundoplication

10th world congress of the endoscopic surgery, 14th EAES, 13-16 september 2006, Berlin. Abstract Book:269

 1. Eyüboğlu E,İpek T,Kapan M, Karataş A, Kılıç İE,

Are manometric studies and calibration really necessary for the procedure of laparoscopic floppy Nissen fundoplication?

SAGES Las Vegas ,Nevada, April 18-22, 2007, Abstract: 253.

 1. Ipek T

Results of Laparoscopic Hiatal Hernia Repair

32nd international congress of european hernia society Istanbul, Turkey October 6-9, 2010

 1. Eyuboglu E,Ipek T,Atasoy D,

Sıngle port laparoscopic floppy Nissen fundoplication. The cerrahpasa retractor. SAGES San Antonio TX, March 30-April 2, 2011.

27- Polat E,Cakan H,Sirekbasan S, Aslan M,Kutlubay Z,Ipek T, Ozbilgin A.

Detection of the anti-leishmanial effect of Lucilia sericata larval secretions on Leishmania tropica parasites: in vitro and in vivo studies.

7th International Symposium on Phlebotomine Sandflies 25-30 April 2011 Kuşadası-Turkey. P.144-145

Yayın Kurulu Üyeliği Ve Hakemliği

1-Ulusal Cerrahi Dergisi

2-Bakırköy Tıp Dergisi

3-Türkiye Klinikleri Dergisi

Workshop

 1. Laparoskopik ventral herni tamiri workshop 7-8 Kasım 2002
 2. Laparoskopik ventral herni tamiri workshop-II 15-16 Mayıs 2003
 3. Laparoskopik ventral herni tamiri workshop-III 20-21 Mayıs 2004
 4. Laparoskopik ventral herni tamiri workshop-IV 15-16 Aralık 2005
 5. Tek delikten/nonskar laparoskopik cerrahi (SILS) 15-16 Mayıs 2010

Araştırma Projesi

1-TÜBİTAK 106G098 no’lu “Lucilia Sericata’nın larvaları ile zor iyileşen Yaraların Tedavisi”-Proje Yürütücüsü İpek T

Tez Danışmanlığı

 1. Tez danışmanı: İpek T, Dr. Mehrdad Bohlooli “Sıçanlarda parsiyel hepatektomi sonrası hiperbarik oksijen tedavisinin karaciğer regenerasyonu üzerindeki etkisi. İstanbul-2001
 2. Tez danışmanı: İpek T, Dr. Süleyman DEMİRYAS “Parenteral ve Enteral Uygulanan Kalsiyum Dobesilatın Sıçanlarda Kolon Anastomozu İyileşmesi Üzerine Etkileri (Deneysel Çalışma),İstanbul-2008

Üye Olunan Dernekler

Ulusal Dernekler

 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Meme Bilimi (Seneloji) Derneği
 • Türk Tabibler Birliği üyesi
 • Gastroözofageal Reflü Derneği kurucu üyesi ve genel sekreteri

Uluslararası Dernekler

 • Senelogic International Society (S.I.S)
 • European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S) üyesi
 • The Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)
 • The American College of Surgeons (ACS)

Yurt Dışı Deneyimler

1996:

Bern, Advanced Laparoscopic Techniques workshop, İsviçre

1998:

Bordeaux, Laparoscopy, new technologies and robotic morbid obesity, Fransa

1999:

Brüksel, European course on laparoscopic Surgery, S.Pierre University

2002:

Magdeburg, Laparoscopic Ventral Hernia Workshop, Almanya

2002:

Tübingen, Transanal endoscopic microsurgery ( TEM ), Almanya

2004:

Hannover, Stretta uygulamaları, Almanya

2006:

Brüksel, Morbid obesity Surgery, Saint Pierre University, Belçika

2006:

Kopenhagen, TRUS ( Transrektal endoultrasonografi) kursu, Herlev University Hospital, Danimarka

2007:

Maggots therapy The Hebrew University Jerusalem, İsrail

2007:

Kudüs, NITI anastomoz workshop, İsrail

2008:

Knittlingen, TEM uygulamalı çalışmaları, Almanya

2009:

Bietigheim, The maggots therapy, Almanya

2010:

Brüksel, European course on laparoscopic Surgery, S.Pierre University

2010:

Strasbourg,France Da Vinci Surgical System Off-Site Training Program

2010:

Tokyo, Cancer Institute Hospital Japanese Foundation for Cancer Research

2010:

Ottobeuren, Germany A.M.I. Soft Anal Band